Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Pārstāvu uzņēmumu, kurš vēlas nodarboties ar liellopa gaļas nogatavināšanu (fermentēšanu). Gaļa tiks ņemta no sertificētas kautuves iepakota specialā vakuuma maisā. Tad noturēta temperatūrā plus 4grC līdz 3nedēļā, un atdots uz realizāciju. Kas lūdzu man būtu jādara, lai iegūtu sertificētas ražotnes dokumentus?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Inga Skādule:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.853/2004 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku noteic, ka uzņēmumi, kas veic darbības ar tādiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuriem šī regula nosaka prasības, nedrīkst darboties, ja vien kompetentā iestāde nav tos apstiprinājusi. Lai šo apstiprināšanas jeb atzīšanas procesu varētu uzsākt, uzņēmuma rīcībā jābūt telpām, kuras atbilst Eiropas Komisijas Regulas Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības, nosacījumiem, tajā skaitā – jābūt izveidotai uz HACCP principiem balstītai uzņēmuma paškontroles sistēmai. Pirms lēmuma saņemšanas par uzņēmuma atzīšanu vai atzīšanu ar nosacījumu, uzsākt darbību atbilstošajā jomā ir aizliegts. Lai uzņēmumu pieteiktu atzīšanas procesam, ir jāaizpilda pieteikuma forma, kuru Jūs arī varat atrast PVD mājas lapā > Veidlapas un līgumi > Veidlapas. Pieteikumam jāpievieno:
1) apstiprinājums par telpu un būvju nodošanu ekspluatācijā;
2) telpu un būvju lietošanas tiesību apliecinājums;
3) telpu un būvju plāns.
Iesniegumu un citus dokumentus pēc Jūsu uzņēmuma faktiskās adreses jāiesniedz attiecīgā reģiona PVD pārvaldē. PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesniegumu uz PVD var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.Pārtikas uzņēmuma atzīšanas kārtība ir aprakstīta MK 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, kā arī PVD mājas lapā -
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
PVD uzņēmuma atzīšanas procesa uzsākšanu nodrošina 20 darba dienu laikā no pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka uzņēmuma atzīšans process ir maksas pakalpojums.
Tāpat visiem darbiniekiem, kuri būs iesaistīti šajā ražošanas procesā, būs nepieciešamas personas medicīniskās grāmatiņas un, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" (MK 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.409 “Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”), par to saņemot apliecību.

Es vēlos uzsākt cukurvates tirdzniecību, kādas atļaujas man ir nepieciešamas? Kādas būtu kopējās izmaksas?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Iesaistoties pārtikas apritē, uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Iesniegumu un citus dokumentus pēc uzņēmuma faktiskās adreses iesniedz attiecīgā reģiona PVD pārvaldē. Pieteikuma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.
Uzņēmumam savā darbībā jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu noteiktās vispārīgās higiēnas prasības. Tāpat Jums būs nepieciešamas personas medicīniskās grāmatiņas un, uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību.

Sakiet, lūdzu, kādi dokumenti, iesniegumi ir nepieciešami (un kam) un darbības ir jāveic, lai varētu mājas apstākļos ražot jogurtu un sieru no iepirkta govs svaigpiena. Kāda ir reģistrācijas kārtība PVD un izmaksas?

Atbild PVD sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Jansone:
Informāciju par mājražotājiem varat atrast PVD mājaslapā:
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj

Es gribu sākt tirgot ar pārtikas produktiem un nomāt stendu Rīgas centrāltirgū. Lai piereģistrētos PVD, man vajadzīgs uzrakstīt pieteikumu un pielikt pie viņa nomas līgumu. Piemēram, es noslēdzu 10. oktobra līgumu un man līgumā ir jānorāda datums, no kāda es sākšu strādāt un maksāt par nomu. Cik ilgu laiku var aizņemt reģistrācija un apliecības izdošana? Lai nesanāktu tāda situācija, ka pēc līguma man jau ir jāstrādā, bet man vēl nav reģistrācijas. Un man jāmaksā nomu, bet faktiski strādāt man nedrikst.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Reģistrācijas process aizņem piecas darba dienas no brīža, kad PVD struktūrvienībā ir iesniegti visi dokumenti.
Sīkāk par reģistrāciju PVD Jūs varat izlasīt PVD mājaslapā saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija

Sakiet lūdzu, kur jums var dabūt kodus, pārtikas produktu veidiem?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Saskaņā ar pārtikas aprites uzņēmumu uzraudzības sistēmu Pārtikas produktiem netiek piešķirti kodi, jo PVD uzrauga produktu ieguves un izplatīšanas nekaitīgumu un drošumu. Kodificēti tiek darbības veidi. Skat.klasifikatoru PVD mājas lapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/pvd_uzraudzibai_paklauto_uznem

Vēlos uzsākt biznesu ar dārzeņiem, tos marinējot, pildot burkās un tirgojot zemnieku tirdziņos, kā arī tirdzniecības centros. Pagaidām ražotni var atļauties mājas pagraba telpās un nelielos daudzumos. Apjoms varētu būt 2 tonnas marinētu dārzeņu sezonā. Kas ir nepieciešams, lai dabūtu visas nepieciešamās atļaujas un atzinumus, kā arī telpu atzinumus uzsākot šo uzņēmējdarbību?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Lai uzsāktu darbību pārtikas apritē, pieteikums reģistrācijai jāiesniedz PVD vienā no zemāk norādītajiem veidiem:
1) elektroniski parakstīts pa e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv ,
2) parakstīts un apzīmogots pieteikums jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā klātienē vai
3) parakstīts un apzīmogots pieteikums jānosūta pa pastu PVD augšminētajai teritoriālajai struktūrvienībai.
Teritoriālo pārvalžu (TSV) kontaktinformācija atrodama PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Kontakti > Teritoriālās struktūrvienības.
Sīkāku informāciju par uzņēmumu reģistrāciju Jūs varat atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sekojošā saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām iespējams saņemt konsultāciju tajā PVD teritoriālajā pārvaldē, kuras teritorijā darbosies uzņēmums (skat norādi uz TSV kontaktinformāciju).

Es vēlos savos laukos no blakus īrēta ābeļdārza salasītajiem āboliem dzīt sidru. Šogad plānots izdzīt līdz 800 litriem, kā eksperimentu. Taču tie kas izdosies labi ir plānots arī pārdotu, lai būtu savas investīcijas saimniecības attīstībai. Par cik, tas ir pārtikas produkts un akcīzes produkts jautājums, kādi ir nosacījumi sidra ražošanā un oficiālā tā tirdzniecībā?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Jana Neimane:
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk - Likums) 9.panta pirmo daļa alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam (Likuma 9.panta otrā daļa).
Ņemot vērā iepriekš minēto, PVD tiek reģistrēti alkoholisko dzērienu ražotāji, nevis alkoholisko dzērienu mājražotāji.
Reģistrācijas kārtība noteikta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”. Saskaņā ar Noteikumiem pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kā arī citi normatīvie akti, kurus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv→ Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Informācija uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība→ Higiēnas prasības pārtikas apritē→ Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem→ Alkoholisko dzērienu ražošana.
Attiecībā uz aprīkojumu un iekārtām, papildus higiēnas prasībām, jāievēro Regulas 1935/2004 (2004.gada 27.oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu, prasības.
Papildus informējam, ka par nodrošinājumu darbībām ar alkoholiskiem dzērieniem, kā tas noteikts 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem” un par licenču izsniegšanas kārtību kā tas noteikts 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.

Pie esoša medījumu pārstrādes uzņēmuma vēlamies reģistrēt medījumu pieņemšanas punktu. Šajā sakarā ir daži neskaidri jautājumi:
1. Cik ilgi ir atļauts dzesētavā uzglabāt medījumu līdz transportēšanai uz kautuvi?
2. Vai ir pieļaujams uzglabāt medījumu “ mobīlā” dzesētavā, ja spējam nodrošināt šīs “ mobīlās” dzesētavas mazgāšanu un dezinfekciju.
3. Medījumu transportēsim uz kautuvi un tad atpakaļ uz savu uzņēmumu pārstrādei. Kurš šajā gadījumā ir atbildīgs par laboratoriskajām pārbaudēm saskaņā ar regulas 854/2004 I pielikuma I sadaļas II nodaļas F punktu.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītāja vietniece Ilze Plīkša:
Latvijas Republikā medījumu gaļas apriti reglamentē vairāki normatīvie akti:
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk tekstā regula). Tā paredz, ka medījamo dzīvnieku gaļu drīkst laist tirgū, ja ķermeni uz savvaļas medījamo dzīvnieku apstrādes uzņēmumu pārved iespējami drīz pēc tam, kad to ir apskatījusi speciāli tam apmācīta persona. Tāpat regula nosaka - atdzesēšana jāuzsāk saprātīgā laika posmā pēc dzīvnieka nonāvēšanas. Nenodīrātus medījamos dzīvniekus drīkst uzglabāt atsevišķi no citiem pārtikas produktiem, ievērojot vispārējas higiēnas prasības, un nesasaldētus. Pēc dīrāšanas valsts pilnvarotais veterinārārsts veic galīgo pārbaudi saskaņā ar regulu Nr.854/2004, tai skaitā laboratorisko paraugu noņemšanu un nosūtīšanu uz laboratoriju un pēc rezultātu saņemšanas dod atzinumu par gaļas derīgumu lietošanai pārtikā.
• Ministru kabineta noteikumi Nr.645 Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei (turpmāk tekstā- MK noteikumi)
• Pamatojoties uz Pārtikas aprites uzraudzības likumu - Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām un persona, kura iesaistījusies kādā no pārtikas aprites posmiem, ir atbildīga par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošās normatīvo aktu prasības.

Vēlos uzzināt kādas apliecības ir nepieciešamas un kādi ir nosacījumi viņu iegūšanai, ja plānojam atvērt izlejamā alus veikalu,lielāka tirdzniecības centra telpās? Cik ilgā laikā tas parasti ir izdarāms?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatī;šanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga zepa:
Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta prasībām, uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē ir jāreģistrē sava darbība Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms tirdzniecības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD pārvaldē, kuras uzraudzības teritorijā atradīsies uzņēmums, iesniegums reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Pēc iesnieguma saņemšanas PVD piecu darba dienu laikā reģistrēs uzņēmumu un paziņos par to pārtikas uzņēmumam. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.
Plašāku informāciju par nosacījumiem uzņēmuma reģistrācijai Jūs varat atrast PVD mājas lapā http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija.

Cik ilgu laiku aizņem uzņēmuma (jaundibināta) atzīšana par likuma normām atbilstošu, no iesniegšanas brīža?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
No tā brīža, kad uzņēmums iesniedzis Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus, 5 darba dienu laikā PVD vienojas ar uzņēmēju par atzīšanas uzsākšanu 20 darba dienu laikā no dokumentu pieņemšanas. Pēc novērtēšanas vizītes uzņēmumā 5 darba dienu laikā PVD pieņem lēmumu par uzņēmuma atzīšanu darbības uzsākšanai vai atzinuma atteikumu. Tātad kopā šis process aizņem laiku līdz 30 darba dienām. Nākošo 3 mēnešu laikā tiek organizēta uzņēmuma atkārtota novērtēšana, šoreiz jau demonstrējot uzņēmumu darbībā. Sīkāk par šo procesu uzzināt Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” II.daļā.