Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Tika nodibināts jauns uzņēmums (mazumtirgotājs) - neliels zooveikals, tikai neatvērti iepakojumi, bez dzīvnieku tirgošanas. Sakiet lūdzu, vai ir jāreģistrē savu darbību PVD?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Vetrināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Dace Grīnhofa:
Ja tiek tirgota barība mājas (istabas) dzīvniekiem no neatvērtiem barības iepakojumiem, darbība nav jāreģistrē PVD; ja tiek tirgota barība lauksaimniecības dzīvniekiem no neatvērtiem barības iepakojumiem, darbība jāreģistrē PVD.

Sakiet lūdzu kāda ir samaksa par uzņēmuma reģistrēšanu un licences izsniegšanu, ja es vēlos uzsākt olu ražošanu un pārdošanu lielos apmēros?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Uzņēmumu reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums neatkarīgi no realizēto produktu apjoma. PVD neizsniedz licences, bet uzņēmējs var saņemt reģistrācijas apliecību, ja to vēlas. Tādā gadījumā jāsamaksā Euro 1,42, par ko iepriekš tiks izrakstīts rēķins saskaņā ar PVD cenrādi.

Vēlos iegūt konkrētāku un pilnīgāku informāciju par jauna uzņēmuma reģistrēšanu, respektīvi jauna veikala atvēršanu (apģērbu), kādi dokumenti ir nepieciešami, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību?

Atbild PVD sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Jansone:
Apģērba veikala atvēršana un ar to saistītās formalitātes nav PVD kompetence, jo PVD galvenās funkcijas ir veikt pārtikas un veterināro, kā arī robežkotroles uzraudzību.

Vēlos nodarboties ar izbraukuma tirdzniecību. Kādas atļaujas nepieciešamas? Vai obligāti jābūt bāzes vietai, kur uzglabājas produkti? Varbūt viss var atrasties treilerī, ar kuru braucu izbraukumos?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Jebkuram pārtikas uzņēmumam jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Jūsu gadījumā tā varētu būt mobilā tirdzniecības vieta. Iesniegumu un citus dokumentus pēc Jūsu uzņēmuma faktiskās adreses iesniedz attiecīgā reģiona PVD pārvaldē. PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Pieteikuma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Izvēloties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.
Ielu tirdzniecības un izbraukuma tirdzniecības kārtību nosaka 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi). Noteikumu 10.punkts noteic, ka ielu tirdzniecība ir atļauta ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā.
Uzņēmumam savā darbībā jāievēro Eiropas Komisijas Regulā Nr.852/2005 par pārtikas produktu higiēnu, noteiktās vispārīgās higiēnas prasības. Mobilajā tirdzniecības vietā nodrošina atbilstošus produktu uzglabāšanas apstākļus, ja nepieciešams arī uzglabāšanu aukstumā.

Plānoju Rīgā atvērt restorānu, tāpēc ir radušies jautājumi uz kuriem vēlētos rast atbildi un ceru, ka varēsiet palīdzēt. Vēlētos uzzināt, kādiem kritērijiem uzņēmumam ir jāatbilst, lai to reģistrētu un atzītu Jūsu reģistrā? Kādas licences restorānam ir vajadzīgas, kas saistītas tieši PVD? Kādas higiēnas prasības ir jāievēro?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Pirms darbības uzsākšanas Jums restorāns jāreģistrē PVD, ņemot vērā 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Minētie noteikumi paredz, ka uzņēmuma reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā. Informācija uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu.
Savā darbībā varat izmantot labas higiēnas prakses vadlīnijas, kas pieejamas LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā Pārtika/Pārtikas higiēna.

Igauņu kompānija, zāļu ražotajs, kura zāles jau ir reģistrētas Latvijā, grib ievest Latvijas tirgū Francijā un Šveicē ražotus uztura bagātinātājus. Vai Igauņu kompānijai - zāļu ražotājam vajag reģistrēties PVD?

Atbild PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde:
Uzņēmumam, kurš iesaistās pārtikas apritē, ir jābūt reģistrētam PVD. Sīkāka informācija par uzņēmumu reģistrāciju ir atrodama PVD mājaslapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija. Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. Lai iegūtu papildus informāciju, Jums būtu jāsazinās ar attiecīgo PVD teritoriālo struktūrvienību. To kontakti ir pieejami šajā mājaslapas adresē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas.

Papildus informējam Jūs, ka saskaņā ar 20.09.2005. MK noteikumu Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību" 2.1 punktā noteiktajām prasībām Latvijā atļauts ievest un izplatīt tikai uztura bagātinātāju reģistrā iekļautus uztura bagātinātājus. Informācija par Eiropas Savienības dalībvalstīs ražotu uztura bagātinātāju reģistrāciju ir pieejama: http://www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/novertesana_un_registracija/partikas_produktu_registracija/eiropas_ekonomikas_zonas_tirgu/.

Man ir reģistrēts uzņēmums, kas nav saistīts ar pārtikas tirdzniecību vai ražošanu.
Ir paredzēts, ka šī gada septembrī vai oktobrī, tiks vērts vaļā veikals, kur daļa no produkta klāsta būs arī pārtikas produkti, un tiks realizēti mazumtirdzniecībā.
Kādu procedūru Jūs ieteiktu : cik ātrā kārtā, tik reģistrēta atļauja par pārtikas mazumtirdzniecību, kas būtu jāiesniedz no manas puses un kādas būtu izmaksas.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Uzņēmums tiek piereģistrēts PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā piecu darba dienu laikā kopš pieteikuma ar obligāti pievienotajiem dokumentiem saņemšanas PVD teritoriālajā struktūrvienībā (saskaņā ar 02.02.2010. MK noteikumu Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība").
Sīkāka informācija par reģistrācijas procesu un saites uz nepieciešamajiem resursiem atrodamas PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
Reģistrācija ir bezmaksas , vienīgi, ja vēlaties saņemt reģistrācijas apliecību (kas nav obligāti), jāmaksā 1,42 EUR.

Vēlos uzzināt, kādas atļaujas nepieciešamas mobilam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam - treilerim, kurā atrodas visas virtuves iekārtas, notiek ēdiena gatavošana, uzglabāšana un pasniegšana?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Pārtikas uzņēmums pirms darbības uzsākšanas jāreģistrē PVD saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Jums ir jāiesniedz iesniegums PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai jānosūta pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informācija uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Papildus informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” prasībām, ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids un patērētājam redzamā vietā jānodrošina informācija par uzņēmuma nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un atbildīgās personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai) vai vārdu, uzvārdu, ja pārtiku tirgo fiziska persona. Pašvaldības atļaujai obligāti jābūt ielu tirdzniecības vietā.

Vēlējos smalkāk uzzināt, kādi dokumenti nepieciešami, lai varētu pārdot veikalā pārtikas preces (kafija, tēja, cepumi, konfektes, cukurs utml), kas būtu tikai kā blakusprodukts, jo pamatā tiek pārdotas kancelejas preces.
Kādas ir soda sankcijas un soda naudas apmēri, ja pārtika tiek tirgota bez atļaujām?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Ja Jūs vēlaties uzsākt pārtikas tirdzniecību, Jums tirdzniecības vieta pirms darbības uzsākšanas jāreģistrē PVD saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Jums ir jāiesniedz iesniegums PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai jānosūta pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informācija uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Saņemot iesniegumu PVD piecu darbdienu laikā reģistrē pārtikas uzņēmumu.
Reģistrācija ir bezmaksas, bet, ja vēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, jāmaksā 1.42 EUR.
Par pārtikas uzņēmuma iesaistīšanos pārtikas apritē bez normatīvajos aktos noteiktās pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 210 EUR, bet juridiskajām personām – no 430 līdz 700 EUR, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas (saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 103 3 panta piekto daļu).

Plānoju atvērt pārtikas preču veikalu. Preču sortiments - fasēti pārtikas produkti, izlejamais piens, krējums, sveramais biezpiens. Katram produktam savs ražotājs.
Kādi dokumenti ir jānokārto PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Ja Jūs vēlaties uzsākt pārtikas tirdzniecību, Jums pārtikas veikals pirms darbības uzsākšanas jāreģistrē PVD saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Jums ir jāiesniedz iesniegums PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai jānosūta pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informācija uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.
Ja vēlaties papildus konsultāciju par pārtikas uzņēmuma telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām un plānoto sortimentu, iesakām Jums sazināties ar PVD pārvaldi, kuras teritorijā darbosies pārtikas uzņēmums.
PVD teritoriālo pārvalžu adreses, tālruņa nr. atrodami PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā kontakti>PVD teritoriālās struktūrvienības.