Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Mūsu uzņēmumam ir telpas, kurās mēs vēlētos ierīkot tirgu, bet mēs pasš neko neražojam un netirgojam. Vai mums kā telpu īrniekiem arī ir jāreģistrējas
PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 2.10.punkts un 3.punkta 3.2.apakšpunkts noteic, ka tirgus - noteikta teritorija, kurai pašvaldība piešķīrusi tirgus statusu un kurā galvenokārt tiek pārdotas preces un, ka ar pašvaldību saskaņojams tirdzniecības veids – tirgus. Savukārt noteikumu III nodaļa nosaka prasības, kādas jāievēro, lai organizētu tirdzniecību tirgū. No Jūsu sniegtās informācijas nav saprotams, vai pašvaldība ir piešķīrusi teritorijai „Tirgus” statusu. Kad teritorijai būs piešķirts „Tirgus” statuss, tad tirgus jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam, kafejnīcā iekārtojot virtuvi ir jāpievērš uzmanība grīdas segumam. Ir kādi noteikumi vai obligāti jābūt flīzētai grīdai vai var arī izmantot linoleju?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga Zepa:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulas Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā noteiktajām prasībām, pārtikas uzņēmuma grīdas virsmas jāuztur labā stāvoklī, tām jābūt viegli tīrāmām, vajadzības gadījumā arī dezinficējamām. Grīdām jāizmanto ūdens necaurlaidīgi, neabsorbējoši, mazgājami un netoksiski materiāli. Vajadzības gadījumā jānodrošina atbilstoša virsmas drenāža.

Kas man būtu jādara un kādi dokumenti jākārto, ja mainās īpašnieki tirgum? Kādi dokumenti man jāiesniedz PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Šādā gadījumā Jums jāveic reģistrācija, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu PVD teritoriālajās pārvaldē, kuras uzraudzībā objekts atrodas, aizpildot pieteikuma veidlapu. Nosacījumu aktualizācijai Jūs varat izlasīt PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija

02.08.2013.g. nosūtījam Jums pieteikumu pārtikas uzņēmuma reģistrācijai un atzīšanai. Sakiet, lūdzu vai uzņēmums ir reģistrēts un atzīts gaļas veikala darbībai?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Pēc Jūsu jautātā nav iespējams saprast, kādā adresē Jūs vēlaties reģistrēt veikalu, kā arī – kādā veidā Jūs iesniedzāt pieteikumu. Līdz ar to man nav iespējams noskaidrot, kur šobrīd Jūsu pieteikums atrodas. Būtu ļoti labi, ja Jūs aizpildīto un parakstīto pieteikumu iesaknētu un atsūtītu uz PVD Uzņēmumu atzīšanas daļu. E-pasta adrese: uard@pvd.gov.lv

Vēlos uzsākt vīna ražošanu mājas apstākļos, ar turpmāko tā realizāciju. Ar ko man ir jāsāk, lai saņemt nepieciešamās atļaujas un licences?

Atbild PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilze Lejasbuda:
Alkoholisko dzērienu aprites likuma (2004.05.01) 9.panta pirmā daļa nosaka, ka alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3. panta ceturtās daļas 1. punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam (Likuma 9. panta otrā daļa). Līdz ar to, ja vēlaties ražot vīnu, Jums jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā ražotājam.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 7.pantu, pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām.
Reģistrācijas kārtība ir noteikta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Minēto Regulu un specifiskos normatīvos aktus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv → Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība→ Higiēnas prasības pārtikas apritē→ Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem→ Alkoholisko dzērienu ražošana.
Papildus informējam, ka par nodrošinājumiem un par licenču izsniegšanas kārtību varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā, savukārt par pašvaldības atļauju, kā to paredz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta (13), varat interesēties Vietējā pašvaldībā.

Cik maksā uzņēmuma reģistrācija PVD?

Atbild PVD Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību specialiste Anna Joffe:
Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, tomēr ja izvēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL. Detalizētāku informāciju par uzņēmumu reģistrāciju varat izlasīt:
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija

Vēlējos noskaidrot, kāda licence man no PVD jāsaņem, lai es varētu uzsākt gaļas produktu un alus tirdzniecību. Precīzāk, lai es kafejnīcā varētu cept šašliku un tirgot alu? Un kāda ir valsts nodeva šo atļauju saņemšanai? Paldies jau iepriekš par atbildi!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Iesaistoties pārtikas apritē uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikuma veidlapa pieejama šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/veidlapas .
Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums, tomēr ja izvēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,- LVL. Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu.
Papildus informējam, ka par tirgošanos ar alkoholiskajiem dzērieniem un licenču izsniegšanas kārtību varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.

Interesētu jautājums par uzņēmuma reģistrēšanu, kas būs saistīts ar pārtikas tirdzniecību (izbraukuma tirdzniecību). Pārtikas tirgošana notiks festivālos, bufetes veidā - zem telts un tiks pārvietota ar busu. Sakiet, kas man ir jādara , lai es šo uzņēmumu varētu reģistrēt? Un kā ir ar apliecībām, kuras izsniedz, vai tās arī kaut ko maksā? Un vai ir jāiziet kādi papildus kursi, par higēnu vai kaut kā tā?
Un kādas ierīces drīkst būt šajā busiņā, ja piemēram, tiek tirgota pārtika no viņa - kafijas automāti, vitrīnas, siltuma vitrīna, ūdens vārāmās kanna izlietne?
Un vai reģistrēšana kaut ko maksā?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Vispirms, kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums nosaka, lai iesaistītos pārtikas apritē, uzņēmums (darbība) jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD). Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Attiecīgā PVD novada pārvalde, kur Jūs griezīsieties ar iesniegumu, sniegs nepieciešamo informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī piešķirs atbilstošu uzņēmuma identifikācijas kodu. Uzņēmuma reģistrācija ir par brīvu, savukārt reģistrācijas apliecība maksā 1.00 LVL.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē.
Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Tāpat savā darbībā jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” un darbiniekiem būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” 6.punkts noteic, ka darbinieks (izņemot ceturtā vai piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbinieku), uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, noklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai programmai un saņem par to apliecību. Darbinieks apmācības atkārtoti noklausās reizi divos gados.
Vispārīgās prasības Latvijā izplatāmo pārtikas preču marķējumam nosaka Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”. Citus pārtikas nozari reglamentējošus normatīvos aktus piemēro, ja tajos ir noteiktas papildu prasības atsevišķu pārtikas preču marķējumam, to saturam, noformējumam vai izplatīšanas kārtībai. Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst šo noteikumu prasībām.
Savukārt prasības ielu tirdzniecībai no 2010.gada 01.jūnija nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” II nodaļa. Visus noteikumus var atrast internetā pēc adreses: www.likumi.lv
Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar paš¬valdību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (autotransporta).

Šobrīd spēkā neesoši ir MK 599. Kas ir tas regulējošais likums/normatīvais akts, kas nosaka/regulē " Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām" 599 MK vietā? Šobrīd strauji tuvojās klīnikas atvēršana un nav skaidrs pēc kādiem noteikumiem vadīties, lai nebūtu nepilnību un aizķeršanās. Paldies par drīzu atbildi!

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Andra Sargūna:
Saskaņā ar PVD rīcībā esošo informāciju, veterinārmedicīnas aprūpes iestādēm, kuras uzsāku savu darbību laika periodā, kad prasības tām nenosaka neviens spēkā esošs normatīvais akts, pēc jauno normatīvo aktu spēkā stāšanās būs viena mēneša laikā jāreģistrējas PVD šajos noteikumos noteiktā kārtībā.

Gribu saņemt informāciju par prasībām jaunizveidojamam uznēmumam, kas grib ražot alkoholiskus ābolu dzērienus /raudzēšana, destilācija un fasēšana.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzeraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons:
Ja vēlaties ražot stipros alkoholiskos dzērienus, Jums jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā alkoholisko dzērienu ražotājam.
Reģistrācijas kārtība noteikta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.104). Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājas lapā http://www.pvd.gov.lv. → „Kontakti” → ”Teritoriālās struktūrvienības”. Reģistrācija PVD ir bez maksas, bet, ja vēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, tad tas saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1231 „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu” maksās 1.00Ls.
Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu un stiprais alkoholiskais dzēriens jāražo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.110/2008 (2008.gada 15.janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89 noteikto. Minētās Regulas un specifiskos normatīvos aktus varat aplūkot PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv → Iedzīvotājiem un uzņēmumiem →Uzņēmējiem→ Pārtikas uzraudzība→ Higiēnas prasības pārtikas apritē→ Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem→ Alkoholisko dzērienu ražošana.
Savukārt par nodrošinājumiem un par licenču izsniegšanas kārtību varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.