Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Vēlos noskaidrot, kas nepieciešams, lai es varētu savu SIA piereģistrēt PVD kā akvakultūras uzņēmumu vai kur es varu izlasīt to PVD mājas lapā?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Informāciju par PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrāciju var iegūt PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv šādā saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija
Jūsu gadījumā jāizvēlas pieteikuma forma Pieteikums veterinārās uzraudzības objekta reģistrācijai vai atzīšanai
Pieteikums jāiesniedz tajā PVD struktūrvienībā, kuras teritorijā atradīsies jūsu akvakultūras dzīvnieku audzētava, tur varēsiet saņemt arī detalizētāku konsultāciju.

Vēlos atvērt dzīvnieku frizētavu, vai man ir jāreģistrē uzņēmums PVD? Un kas vēl būtu jaņem vērā?

Atbild PVD Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības
daļas vadītājs Armands Dauburs:
Dzīvnieku frizētavas nav jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā un tās nav Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objekts. Jums jāinteresējas veselības inspekcijā, jautājumu varat uzdot arī mājaslapā www.vi.gov.lv

Vēlamies savā mājā atvērt rotaļu istabu ar ēdināšanu. Kā to izdarīt?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Personai, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” sniedz pilna laika uzraudzības pakalpojumus ārpus bērna dzīvesvietas, jāreģistrē PVD ēdināšanas uzņēmums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā. Minētais pakalpojums jāreģistrē arī tad, ja uz vietas tiek veikta pievesto ēdienu uzglabāšana, uzsildīšana, sadale, trauku mazgāšana u.tml.
Saskaņā ar 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību Jums ir jāiesniedz rakstisks pieteikums PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai jānosūta pa pastu vai elektronisko pastu (ja sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Informāciju uzņēmējiem, tostarp informāciju par reģistrēšanos PVD, Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >iedzīvotājiem un uzņēmējiem>uzņēmumiem>uzņēmumu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>veidlapas>pieteikums pārtikas uzņēmuma/objekta reģistrācijai.

Vai noliktavai, kura uzglabā, transportē alkoholu pudelēs nepieciešama reģistrācija PVD? Paldies!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Lai iesaistītos pārtikas apritē, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums (arī noliktava, kur tiek uzglabāts un tirgots alkohols pudelēs) jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Attiecīgā PVD novada pārvalde, kur Jūs griezīsieties (vai sazināsieties telefoniski), sniegs nepieciešamo informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī piešķirs atbilstošu uzņēmuma identifikācijas kodu. Uzņēmuma reģistrācija ir par brīvu, savukārt reģistrācijas apliecība maksā
1.00 LVL vai 1.42 eiro.

Vēlētos zināt, kādas prasības jāievēro, lai atvērtu Ekoloģisko veikalu? Veikalā sastāvētu visa veida ekoloģiskā produkcija. Kas būtu jāievēro?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīsanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Ja vēlaties pārdot bioproduktus, kā arī izmantot reklāmā un marķējumā atsauces „bioloģisks”, ”ekoloģisks” vai to atvasinājumus „bio”, „”eko”, tad Jums jāiesniedz vienā no kontroles institūcijām „Vides kvalitāte” (Salaspils novads, Salaspils, Rīgas iela-113) vai Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (Priekuļu novads, Priekuļi, Dārza iela-12) iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā. Informācija par kontroles institūcijām ievietota PVD mājas lapā: http://www.pvd.gov.lv/ datu bāzes> atzīto un reģistrēto uzņēmumu saraksti> apstiprinātās kontroles institūcijas bioloģiskās lauksaimniecības jomā.
Uzņēmums pirms atvēršanas jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD), kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums un Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Attiecīgā PVD novada pārvalde, kur Jūs griezīsieties ar iesniegumu, sniegs nepieciešamo informāciju uz visiem jautājumiem, kā arī piešķirs atbilstošu uzņēmuma identifikācijas kodu. Uzņēmuma reģistrācija ir par brīvu, savukārt reģistrācijas apliecība maksā 1.00 LVL vai 1.42 eiro.

Gribētu reģistrēt firmu, kas nodarbotos ar suši piegādi. Pirms telpas nomas vajag uzzināt, vai telpa atbilst PVD noteikumiem un citiem normatīviem aktiem, vai ir iespēja piereģistrēties telpas pārbaudei?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča:
Ja Jūs plānojat iesaistīties pārtikas apritē, pirms darbības uzsākšanas Jums pārtikas uzņēmums jāreģistrē PVD, ņemot vērā 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” noteikto kārtību. Saskaņā ar minēto noteikumu 2.1 punktu, uzņēmuma reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā.
Ja vēlaties papildus konsultāciju par pārtikas uzņēmuma telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām, iesakām Jums sazināties ar PVD pārvaldi, kuras teritorijā darbosies pārtikas uzņēmums.
PVD teritoriālo pārvalžu adreses, tālruņa nr. atrodami PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv sadaļā kontakti>PVD teritoriālās struktūrvienības.

Manuprāt, ir veiktas izmaiņas reģistros un tagad, meklējot firmu, kura pakļauta reģistrācijai PVD, mums jau konkrēti jāzin, pie kuras kategorijas tā pieder, un vairs nav iespējams, kā agrāk, vienkārši ievadot meklētājā sameklēt to reģistrā. Strādāt palika neērtāk un prasa vairāk laika. Vai es kaut ko neesmu sapratis? Būšu pateicīgs par skaidrojumu.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Uzņēmumu atlasē caur PVD mājas lapu nekas nav mainījies –tāpat kā līdz šim informāciju uzņēmuma reģistrācijas faktu var konstatēt, ievadot uzņēmuma nosaukumu vai komercreģistra numuru PVD mājas lapā meklētājā, kas atrodams saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/ . Vienīgā atšķirība ir tā, ka no brīža, kad mēs ievadām datus reģistrā, līdz brīdim, kad tie parādās PVD mājas lapā, paiet 6 stundas.
Ja Jums ir iedota iespēja atrast informāciju par uzņēmumiem, ejot PVD datu bāzē (https://ipvd.pvd.gov.lv/i/pvdursearch/ ), tad šeit ir nepieciešams norādīt visus atlasāmos datus, kādi Jūs interesē.
Ja ir kādas neskaidrības, lūdzu griezties PVD Uzņēmumu atzīšanas daļā pa tālr.67027563.

Gribu uzsākt gaļas mazumtirdzniecību, kas man ir jādara? Paldies Jums sirsnīgs!

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Vineta Grīnberga:
Vispirms, lai iesaistītos pārtikas apritē un uzsāktu gaļas mazumtirdzniecību, pirms darbības uzsākšanas, uzņēmums jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) kā to nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums. Iesniegums un citi Dokumenti iesniedzami attiecīgā reģiona PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). PVD pārvalžu sarakstu, adreses un telefonus var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv >kontakti>teritoriālās struktūrvienības. Iesnieguma formu Jūs atradīsiet www.pvd.gov.lv >/Veidlapas>uzņēmumu/objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā>pieteikums uzņēmumu/objektu reģistrācijai. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar attiecīgo pārvaldi, kur Jums sniegs nepieciešamo informāciju uz Jūsu jautājumiem.
Iesaistoties pārtikas apritē, pamatā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, kas nosaka higiēnas prasības pārtikas apritē, sevišķu uzmanību pievēršot Regulas II pielikumā noteiktajam. Regulu var atrast internetā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0853:LV:HTML
Uzņēmumam jānodrošina, lai produktu uzglabāšana un tirdzniecība notiktu atbilstošos apstākļos, dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi, jāievēro produktu uzglabāšanas nosacījumi u.t.t. Tāpat Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa un jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā", par to saņemot apliecību.

Vai pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecībai ir noteikts termiņš? Un ja ir, tad pēc cik ilga laika tā jāatjauno?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Reģistrācijas apliecībai derīguma termiņš nav noteikts, jo tas nav obligātais dokuments, bet tikai vizuālā ilustrācija reģistrācijas faktam. Apliecība nav derīga, ja uzņēmuma dati ir dzēsti no PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistra.

Esam mājražotāju ģimene divās paaudzēs. Un ir radies jautājums - vai vienā adresē varam reģistrēt divus mājražotāju uzņēmumus?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Kā noteikts 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” 2.2.punktā:
„ Ja vienas un tās pašas telpas (teritoriju) vai iekārtas izmantos vairāki atzīstami vai reģistrējami pārtikas uzņēmumi, katrs uzņēmums nodrošina autonomu laikā vai telpā nodalītu darbību, ko apliecina ar attiecīgiem savstarpējiem līgumiem.”
Sīkāku konsultāciju iespējams saņemt PVD teritoriālajās struktūrvienībā atkarībā no uzņēmuma atrašanās vietas (skat.PVD mājas lapā: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/kontakti/pvd_teritorils_struktrvienbas )