Atgriezties parastajā vidē

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Kā notiek uzņēmuma adreses maina PVD reģistrētam uzņēmumam? Un kāda ir nodeva par šādu darbību?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Lai uzsāktu aktualizētu kādus uzņēmuma datus, PVD jāiesniedz pieteikums reģistrācijai, norādot jaunos datus un iepriekšējo uzņēmumam piešķirto numuru, vienā no zemāk norādītajiem veidiem:
1) elektroniski parakstīts pa e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv,
2) parakstīts un apzīmogots pieteikums jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā klātienē vai
3) parakstīts un apzīmogots pieteikums jānosūta pa pastu PVD augšminētajai teritoriālajai struktūrvienībai.
Teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija atrodama PVD mājas lapā; www.pvd.gov.lv > Kontakti > Teritoriālās struktūrvienības.
Ja uzņēmums ir pakļauts atzīšanai, tad arī jaunajās telpās (ja ir runa par faktiskās adreses maiņu) arī tiks organizēts atzīšanas process. Juridiskās adreses maiņa, ja pats uzņēmums nosaukumu un komercreģistra numuru saglabā iepriekšējo, neprasa nekādas papildus pārbaudes.
Ja atzīšana nav nepieciešama, tad uzņēmuma dati reģistrā tiek aktualizēti piecu darba dienu laikā, šis pakalpojums ir bez maksas. Ja Jūs izvēlaties saņemt arī reģistrācijas apliecību, tad par to ir jāmaksā 1,- Ls.

Vēlētos uzzināt, cik ilgā laikā notiek jauna uztura bagātinātāja reģistrācija PVD?

Atbild PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumu Nr.725 „Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību” http://likumi.lv/doc.php?id=117261 16.punktu Pārtikas un veterinārais dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 6. un 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic dokumentu ekspertīzi un pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu.

Vēlējos uzzināt, kas jādara, lai reģistrētu uzņēmumu - pārtikas produktu ražošana, konkrēti siltumnīcas gurķu fasēšana. Mūsu firma " Bērzes dārzeņi" patreiz nodarbojas ar siltumnīcu gurķu, tomātu audzēšanu un realizēšanu.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas Vecākā eksperte Inese Levane:
Lai uzsāktu darbību pārtikas apritē, Jums jāreģistrējas PVD un jāiesniedz pieteikums reģistrācijai vienā no zemāk norādītajiem veidiem:
1) elektroniski parakstīts pa e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv,
2) parakstīts un apzīmogots pieteikums jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā klātienē vai
3) parakstīts un apzīmogots pieteikums jānosūta pa pastu PVD augšminētajai teritoriālajai struktūrvienībai.
Teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija atrodama PVD mājas lapā; www.pvd.gov.lv > Kontakti > Teritoriālās struktūrvienības.
Sīkāku informāciju var atrast PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv saitē: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/uznemuma_registracija

Interneta veikalā www.harmony-life.lv gribēju nopirkt līdzekli notievēšanai Chitosan (ražots Francijā), bet uzturbagātinātāju reģistrā neatradu tādu. Vai tas ir likumīgi pārdot to līdzekli Latvijā? http://harmonylife.lv/tiev-sana/chitosan

Atbild PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas Vecākā eksperte Ilze Āboliņa:
Jūsu minētais produkts netiek likumīgi izplatīts Latvijā, jo 20.09.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību" 2.1 punkts nosaka, ka Latvijā atļauts ievest un izplatīt tikai uztura bagātinātāju reģistrā iekļautus uztura bagātinātājus.

Šobrīt mēģinu veidot 'HAPPC un paškontroles sistēmas rokasgrāmatu' savai nelielajai kafejnīcai. Mūsdienās ļoti populāri ir samaksāt kādam, lai šo dokumentu uzraksta, taču es tā rīkoties nevēlos. Vai varat ieteikt kādus palīgmateriālus vai paraugus, uz kuriem balstoties es varētu veidot šo dokumentu? Esmu izlasījusi visas attiecīgās vadlīnijas, taču tur nav paskaidrots, kā to darīt, kādai jābūt dokumenta uzbūvei, kādām - tā nodaļām.
Esmu izgājusi 'Pārtikas uzņēmuma paškontroles vadītāja' kursus, taču arī tur nekas par šo jautājumu paskaidrots netika - pat tad, kad kursu vadītājam lūdzu izskaidrot šo lietu.

Atbild PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča - Miļjanoviča:
HACCP pamatprincipi ir sniegti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu” 5. pantā. Izveidojot uz HACCP principiem pamatotu paškontroles sistēmu variet vadīties arī no:
1) labas higiēnas prakses norādījumiem, kas atrodami Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv, sadaļā pārtika/veterinārija;
2) metodiskiem norādījumiem pēc HACCP principiem izveidoto procedūru īstenošanai un HACCP principu īstenošanas atvieglošanai noteiktos pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumos, http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_lv.pdf;
3) Informāciju par paškontroles sistēmu uzņēmumā var atrast arī šeit - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/pakontroles_sistma_uzmum. Paškontroles sistēmu izstrādā un ieviešamajiem dokumentiem jāatbilst uzņēmuma veidam un lielumam. Likumdošanā nav sniegti paškontroles dokumentācijas paraugi.

Vēlos saprast, vai jaunizveidotam uzņēmumam, kas plāno no ES valsts ievest LV garšvielas (iepakojums ir alumīnija tūbiņa), ir nepieciešams reģistrēties PVD kā pārtikas aprites uzņēmumam? Ja nepieciešams, vai ir jāveic izvestās preces tetēšanu vai serifikāciju,reģistrāciju LV?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudības daļas Vecākā eksperte Inese Levane:
Ja uzņēmums iesaistās pārtikas apritē (visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), tam jāreģistrējas PVD, kā to paredz Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punkts un, saskaņā ar minētā likuma 7.pantu, jāatbild par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām. Informācija par uzņēmumu reģistrācijas kārtību PVD un normatīvajiem aktiem, kuri jāievēro uzņēmuma darbībā, atrodama PVD interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv, sadaļās: „Informācija uzņēmējiem” → „Pārtikas uzraudzība” un „Uzņēmuma reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā”. Izplatot saražoto produktu no vai uz ES dalībvalstīm, komercdarbībā iesaistītie uzņēmumi (pircējs – pārdevējs) vienojas savā starpā par sūtījumam/produktam pievienojamajiem dokumentiem, sertifikātiem un/vai produkta laboratoriskajiem izmeklējumiem. Produktu novērtēšanu un reģistrāciju PVD veic tikai specifiskajiem pārtikas produktiem, piemēram, uztura bagātinātājiem, diētiskajai pārtikai, ģenētiski modificētajiem organismiem, jaunajai pārtikai, u.c. pirms to nonākšanas tirgū.

Lūdzu nosauciet visus normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem notiek pārtikas uzņēmuma atzīšana, tas ir, kuros ir aprakstīti atzīšanai nepieciešamie kritēriji.

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Visi normatīvie akti , kas regulē pārtikas apriti, t.sk.atzīšanai pakļautajiem uzņēmumiem, atrodami PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Pārtikas uzraudzība > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Higiēnas prasības pārtikas apritē > Vispārīgās higiēnas prasības jeb
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/higinas_prasbas_prtikas_aprit/visprgs_higinas_prasbas
Papildus par atzīšanas kārtību ir spēkā 02.02.2010. MK noteikumi Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" (skat. www.pvd.gov.lv > Normatīvie akti > Ministru Kabineta noteikumi)

Mūsu uzņēmumam ir telpas, kurās mēs vēlētos ierīkot tirgu, bet mēs pasš neko neražojam un netirgojam. Vai mums kā telpu īrniekiem arī ir jāreģistrējas
PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Velga Toma:
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 2.10.punkts un 3.punkta 3.2.apakšpunkts noteic, ka tirgus - noteikta teritorija, kurai pašvaldība piešķīrusi tirgus statusu un kurā galvenokārt tiek pārdotas preces un, ka ar pašvaldību saskaņojams tirdzniecības veids – tirgus. Savukārt noteikumu III nodaļa nosaka prasības, kādas jāievēro, lai organizētu tirdzniecību tirgū. No Jūsu sniegtās informācijas nav saprotams, vai pašvaldība ir piešķīrusi teritorijai „Tirgus” statusu. Kad teritorijai būs piešķirts „Tirgus” statuss, tad tirgus jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam, kafejnīcā iekārtojot virtuvi ir jāpievērš uzmanība grīdas segumam. Ir kādi noteikumi vai obligāti jābūt flīzētai grīdai vai var arī izmantot linoleju?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas Vecākā eksperte Ilga Zepa:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulas Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā noteiktajām prasībām, pārtikas uzņēmuma grīdas virsmas jāuztur labā stāvoklī, tām jābūt viegli tīrāmām, vajadzības gadījumā arī dezinficējamām. Grīdām jāizmanto ūdens necaurlaidīgi, neabsorbējoši, mazgājami un netoksiski materiāli. Vajadzības gadījumā jānodrošina atbilstoša virsmas drenāža.

Kas man būtu jādara un kādi dokumenti jākārto, ja mainās īpašnieki tirgum? Kādi dokumenti man jāiesniedz PVD?

Atbild PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļas vadītāja Ingrida Sproģe:
Šādā gadījumā Jums jāveic reģistrācija, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu PVD teritoriālajās pārvaldē, kuras uzraudzībā objekts atrodas, aizpildot pieteikuma veidlapu. Nosacījumu aktualizācijai Jūs varat izlasīt PVD mājas lapā: www.pvd.gov.lv > Iedzīvotājiem un uzņēmējiem > Informācija uzņēmējiem > Uzņēmuma reģistrācija