Pētījums "Latvijas nacionālais pārtikas patēriņa grozs, pārtikas un lauksaimniecības produktu bilance"

2009. gada 30. novembrī LR Zemkopības ministrijā PVD Pārtikas centrs prezentēja pētījuma „Latvijas nacionālais pārtikas patēriņa grozs, pārtikas un lauksaimniecības produktu bilance (2006-2008)” rezultātus.

Pētījuma izstrādātāji ir PVD Nacionālais diagnostikas centrs un PVD Pārtikas centrs. Projekts realizēts laika posmā no 2007.-2009. gadam.

Tā rezultātā izstrādāta daudzfunkcionāla datu apstrādes sistēma, kas sniedz iespējas pētījuma rezultātā iegūtos datus uzkrāt, apstrādāt un analizēt, kā arī ziņojums „ Latvijas iedzīvotāju visaptverošais pārtikas patēriņa pētījums, 2007-2009 ”.

Pētījums un datu bāzes struktūra veidota, lai nodrošinātu:

  1. riska novērtēšanu attiecībā uz ķīmisku un bioloģisku apdraudējumu ekspozīciju pārtikas ķēdē;
  2. informācijas iegūšanu par iedzīvotāju nodrošinājumu ar uzturvielām un nākotnes/uztura politikas tendenču pamatotu izstrādāšanu;
  3. pamatotu informatīvo bāzi riku paziņošanai un politikas dokumentu pamatošanai.

Pētījums izstrādāts Zemkopības ministrijas subsidētā projekta ietvaros.

Faili