No Ķīnas un Baltkrievijas ievesto koksnes iepakojamo materiālu kontrolēs stingrāk

Lai nepieļautu augiem kaitīgo organismu ievešanu un izplatīšanos Eiropas Savienības teritorijā, Pārtikas un veterinārais dienests turpmāk uz robežas pastiprināti pārbaudīs preču pārvadājumos izmantoto koksnes iepakojamo materiālu, kas tiek ievests no Ķīnas un Baltkrievijas.

 

To paredz Eiropas Komisijas Lēmums 2018/1137/ES par preču pārvadājumos izmantotā koksnes iepakojamā materiāla kontroli no Ķīnas un Baltkrievijas, kas stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.

 

Šī lēmuma 1. pielikumā ir minētas preču grupas, kuru uzglabāšanā un pārvadāšanā visbiežāk tiek izmantots koksnes iepakojamais materiāls. Galvenokārt tās ir preces, kas tiek uzkrautas un arī glabātas atklātā vidē, piemēram - granīts, malka, bruģakmeņi, tehnika, celtniecības materiāli u.c.

 

Ievedot lēmuma 1. pielikumā minētās preces no Ķīnas un Baltkrievijas, komersantam par to iepriekš jāziņo tam Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles punktam, caur kuru paredzēts kravu ievest. Komersantam ir jānodrošina piekļuve koksnes iepakojamam materiālam, kā arī jāsedz izmaksas, kas rodas kontroles procesā.

 

Lēmumu par pastiprinātiem kontroles pasākumiem Eiropas Komisija pieņēma, ņemot vērā, valstu kontroles dienestu līdzšinējos pārbaužu rezultātus un konstatētos pārkāpumus no Ķīnas un Baltkrievijas ievestajam koksnes iepakojamajam materiālam.

 

Sīkāku informāciju par iepriekšējo paziņošanu iespējams iegūt ŠEIT.

  • Publicēts:
    28.09.2018