Aizliedz putnu gaļas importu no Venecuēlas un cūkgaļas importu no Horvātijas

Pārtikas un veterinārais dienests aizliedzis putnu gaļas importu no Venecuēlas, jo šajā valstī konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums un cūkgaļas importu no Horvātijas, jo šajā valstī, savukārt, konstatēts klasiskā cūku mēra uzliesmojums.

No Venecuēlas nedrīkstēs ievest arī savvaļas putnus un inkubējamas olas, pārtikas olas, savvaļas un mājas putnu gaļu saturošus gaļas produktus, ja nav nodrošināta Ņūkāsla slimības vīrusa inaktivēšana. Ja šādi produkti tiek vesti, vīrusa inaktivēšana jāapliecina ar oficiāla veterinārārsta apstiprinājumu. Tāpat nedrīkstēs ievest dzīvnieku barībai paredzētus mājas un savvaļas putnu izcelsmes produktus, savvaļas un mājas putnu izcelsmes patoloģisko materiālu un bioloģiskos produktus, ja nav nodrošināta Ņūkāslas slimības vīrusa inaktivēšana. Arī šeit nepieciešams veterinārārsta apliecinājums.

Ja iepriekš minētie produkti tiek vesti no Venecuēlas, taču to izcelsmes valsts ir cita, papildus veterinārajam sertifikātam jābūt oficiālam veterinārārsta apliecinājumam, ka produkti nav nonākuši kontaktā ar Ņūkāslas slimības ierosinātāju.

Savukārt no Horvātijas bez cūkgaļas, nedrīkstēs ievest arī mājas un savvaļas cūkas, to spermu, olšūnas un embrijus, savvaļas un mājas cūkgaļu saturošus gaļas produktus, dzīvnieku barībai paredzētus mājas un savvaļas cūku izcelsmes produktus, mājas un savvaļas cūku izcelsmes patoloģisko materiālu, bioloģiskos produktus un produktus farmaceitiskai vai ķirurģiskai izmantošanai, ja nav nodrošināta klasiskā cūku mēra vīrusa inaktivēšana. Ja tomēr šāda produkcija tiek vesta, visos šajos gadījumos nepieciešams oficiāla veterinārārsta apliecinājums, ka ir nodrošināta klasiskā cūku mēra vīrusa inaktivācija.

Ja iepriekš minētie produkti tiek vesti no Horvātijas, taču to izcelsmes valsts ir cita, papildus veterinārajam sertifikātam jābūt oficiāla veterinārārsta apliecinājumam, ka produkti nav nonākuši kontaktā ar klasiskā cūku mēra ierosinātāju.

Pēc PVD Sanitārās robežinspekcijas rīcībā esošās informācijas, nekas no iepriekš minētajiem produktiem nedz no Venecuēlas, nedz no Horvātijas šī gada laikā ievests nav.

  • Publicēts:
    26.06.2002