Eiropas Komisijas atbildīgā institūcija izvērtējusi Pārtikas un veterinārā dienesta ziņojumu

Eiropas Komisijas atbildīgā Pārtikas un veterinārā institūcija ir izvērtējusi Pārtikas un veterinārā dienesta izstrādāto rīcības plānu trūkumu novēršanai piena pārstrādes uzņēmumos, kā arī jau veiktos trūkumu novēršanas pasākumus.

Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis vēstuli no Eiropas Komisijas atbildīgās institūcijas, kurā pausts atbalsts Pārtikas un veterinārā dienesta rīcībai, ja vien dienests var garantēt, ka no pieciem piena pārstrādes uzņēmumiem, kuriem tika atjaunotas tiesības saņemt eksporta sertifikātus, eksportējamā produkcija atbilst Eiropas Savienības standartiem.

Šis atzinums varētu ietekmēt Eiropas Komisijas atbildīgās Pārtikas un veterinārās institūcijas ziņojumu Patstāvīgajai Veterinārajai Komitejai un tā izskatīšanu tajā.

Kā ziņots, pagājušā gada beigās Pārtikas un veterinārais dienests īslaicīgi apturēja eksporta sertifikātu izsniegšanu deviņiem piena eksportētājuzņēmumiem, jo tika konstatētas nepilnības piena šķirošanā pa kategorijām, kā arī izejvielu izsekojamībā līdz gala produktam. Janvāra sākumā Pārtikas un veterinārais dienests eksporta sertifikātu izsniegšanu atjaunoja pieciem no deviņiem piena pārstrādes uzņēmumiem, pēc tam, kad bija veiktas pārbaudes uzņēmumos un saņemti trūkumu novēršanas plāni no tiem.

Eksporta sertifikātus atjaunoja akciju sabiedrībām „Limbažu piens”, „Vidzemes piens”, „Preiļu siers”, ”Rīgas piena kombināts” un „Rīgas piensaimnieks”, jo šie uzņēmumi bija spējuši trūkumus novērst īsā laika periodā. Savukārt pārējie četri piena eksportētājuzņēmumi paredzējuši trūkumus novērst līdz maijam. Tad Pārtikas un veterinārais dienests uzņēmumos veiks atkārtotas pārbaudes un pieņems lēmumu par sertifikātu atjaunošanu.

  • Publicēts:
    17.01.2002