Eksperti atzinīgi vērtē Pārtikas un veterinārā dienesta izstrādāto GSE uzraudzības programmu

Šodien beidzās Eiropas Komisijas ekspertu vizīte Latvijā, kuras laikā tika pārbaudīta Latvijas gatavība veikt uzraudzību pār govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) izplatīšanos.

Eksperti atzinīgi novērtējuši Pārtikas un veterinārā dienesta izstrādāto GSE uzraudzības programmu, kā arī pasākumus, kas veikti, lai GSE jomā izglītotu veterinārārstus un zemniekus.

Tiekoties ar Zemkopības ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienesta atbildīgajām amatpersonām, eksperti pārrunāja Latvijas veikumu likumdošanas jomā attiecībā uz GSE noteikšanu un izplatīšanās ierobežošanu. Eksperti atzinuši, ka pagaidām Latvijas likumdošana nav sakārtota atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām un tas ir jāpaveic šī gada laikā. Lai atbildīgās institūcijas varētu sekmīgi veikt GSE uzraudzību, Latvijai ir jāsakārto dzīvnieku atkritumproduktu savākšanas un pārstrādes joma. Tāpat eksperti norādīja, ka zemnieku saimniecību un fermas būtu kontrolējamas atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām.

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrā eksperti iepazinās ar to, kā tiek veikti GSE izmeklējumi. Komisija interesējās par noņemto paraugu izsekojamību līdz pat govs inventāra numuram, kā arī par pielietoto izmeklēšanas metožu atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai. Viesojoties laboratorijās, eksperti pārliecinājās par izmeklēšanas metožu izpildes iespējām.

Apmeklējot PVD Sanitārās robežinspekcijas Liepājas ostas kontroles punktu, eksperti iepazinās ar to, kā tiek veikta veterinārā robežkontrole mūsu valstī, īpašu uzmanību pievēršot dzīvnieku barības kontrolei.

Eksperti ieradās arī „Dobeles dzirnavniekā” – uzņēmumā, kurā glabā, kā arī pārstrādā importēto dzīvnieku izcelsmes proteīnu un ražo dzīvnieku barību. Eksperti apmeklēja dzīvnieku atkritumproduktu pārstrādes uzņēmumus „Triāls”, „Ādaži” un „Saldus gaļas kombināts”, kā arī šo uzņēmumu dzīvnieku kautuves. Vēl eksperti viesojās Valmieras atkritumproduktu apsaimniekošanas uzņēmumā, dzīvnieku barības ražotnē „Rīgas Kombikorma rūpnīca”, kas ražo dzīvnieku barību un zivju miltus un dzīvnieku kapsētā „Tērvete”.

  • Publicēts:
    01.03.2002