INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (10.06. – 16.06.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 906 importa, 223 eksporta un 1 705 tranzīta kravas.

Mazāk ievesta gaļa un cūkas

Pagājušajā nedēļā samazinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievestās cūkgaļas, liellopu gaļas un dzīvo cūku apjoms, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 389 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā Latvijā no Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas, Francijas un Lietuvas ieveda 221 tonna cūkgaļas, kas ir par 168 tonnām mazāk.

Mazāk ievestas arī cūkas. Pagājušajā nedēļā Latvijā no Igaunijas, Lietuvas un Beļģijas ievestas 2 397 dzīvas cūkas, kas ir par 189 cūkām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 2 586 cūkas.

Liellopu gaļas imports samazinājies no 52 tonnām aizpagājušajā nedēļā līdz 40 tonnām pagājušajā. Liellopu gaļa ievesta no Lietuvas.

Savukārt dzīvo liellopu imports samazinājies no 220 ievestiem liellopiem aizpagājušajā nedēļā līdz 188 liellopiem pagājušajā. Liellopi ievesti no Igaunijas un Lietuvas.

Dārzeņu imports pieaug

Pagājušajā nedēļā palielinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto gurķu un tomātu apjoms, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 466 tonnas tomātu, tad pagājušajā nedēļā Latvijā no Spānijas, Nīderlandes, Lietuvas, Turcijas, Itālijas un Polijas ievestas 820 tonnas tomātu, kas ir par 354 tonnām vairāk.

Pieaudzis arī gurķu imports. Pagājušajā nedēļā Latvijā no Lietuvas ievesta 171 tonna gurķu, kas ir par 64 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 107 tonnas gurķu.

Vairāk ievesti arī burkāni. To imports pieaudzis no 50 tonnām aizpagājušajā līdz 118 tonnām pagājušajā nedēļā. Burkāni ievesti no Nīderlandes, Itālijas, Francijas, Polijas un Vācijas.

Kartupeļu imports samazinājies no 647 tonnām aizpagājušajā nedēļā līdz 630 tonnām pagājušajā. Kartupeļi ievesti no Dānijas, Itālijas, Beļģijas un Nīderlandes.

Aiztur kravas pavaddokumentu dēļ

PVD Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā aizturējusi vairākas kravas iztrūkstošu vai nepilnīgi aizpildītu dokumentu dēļ.

Iztrūkstošu ievešanas atļauju dēļ aizturētas trīs kviešu kliju kravas no Lietuvas, nederīga fitosanitārā sertifikāta dēļ aizturētas divas kokmateriālu kravas no Krievijas un viena aprikožu, persiku un ķiršu krava no Rumānijas. Kokmateriālu kravas pagaidām atrodas muitas zonā, pārējās kravas, pēc dokumentu sakārtošanas, Latvijā ielaistas.

  • Publicēts:
    19.06.2002