INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠĀS NEDĒĻAS ( 08.07 – 14.07) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 132 importa, 146 eksporta un 2 138 tranzīta kravas.

Pagājušajā nedēļā palielinājies ievesto dārzeņu skaits

Pagājušajā nedēļā palielinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto burkānu un rāceņu, gurķu un tomātu daudzums, taču nedaudz samazinājies ievesto kartupeļu daudzums.

Pagājušajā nedēļā Latvijā ievestas 147 tonnas burkānu un rāceņu, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, kad ieveda aptuveni 100 tonnas, ir par 47 tonnām vairāk.

Gandrīz divreiz ir pieaudzis gurķu imports. Ja aizpagājušā nedēļā Latvijā ieveda 60 tonnas gurķu, tad pagājušājā nedēļā ieveda par 59 tonnām vairāk, kas kopumā sastāda 119 tonnas gurķu.

Ir pieaudzis arī ievesto tomātu daudzums. Ja aizpagājušā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 435 tonnas tomātu, tad pagājušajā nedēļā ievesto tomātu daudzums sasniedza 496 tonnas, kas ir par 61 tonnu vairāk.

Nedaudz ir samazinājies ievesto kartupeļu daudzums. Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 96 tonnas kartupeļu, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu ir par 9 tonnām mazāk, kad tika ievestas 105 tonnas kartupeļu.

Pagājušajā nedēļā ir ievesti arī 756 kg zemeņu.

Palielinājies cūkgaļas un liellopu gaļas imports

Pagājušā nedeļā brīvam apgrozījumam Latvijā ievetas 269 tonnas cūkgaļas, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas informācija. Tas ir par 123 tonnām vairāk nekā aizpagājušājā nedēļā, kad Latvijā ieveda 146 tonnas cūkgaļas.

Samazinājies arī liellopu gaļas imports. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 72 tonnas liellopu gaļas, tad pagājušajā nedēļā ieveda par 20 tonnām mazāk, kas kopslaitā sastāda 52 tonnas liellopu gaļas.

Palielinājies Latvijā ievesto dzīvo dzīvnieku skaits. Pagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 1 698 cūkas, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad ieveda 999 cūkas, ir par 699 cūkām vairāk.

Arī ievesto dzīvo liellopu skaits pagjušā nedēļā salīdzinājumā ar aizpagājušo ir pieaudzis. Pagājušajā nedēļā Latvijā ievesti 212 liellopi, kas salīdzinājumā ir par 94 liellopiem vairāk.

Latvijā pagājušajā nedēļā ievesti arī 22 zirgi.

Aiztur kravas pavaddokumentu dēļ

PVD Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā aizturējusi septiņas kravas iztrūkstošu vai neatbilstošu dokumentu dēļ.

 Kravu aizturēšanas iemesls ir bijis neatbilstošs marķējums, nav bijusi PVD ievešanas atļauja, ir bijis nepareizi aizpildīts fitosanitārais sertifikāts un ir bijušas neatbilstības tā aizpildīšanā, kā arī vienai kravai nav veikti obligātie izmeklējumi uz smagajiem metāliem. Pēc dokumentu precizēšanas piecas kravas ir ievestas Latvijas teritorijā, viena krava izvesta tranzītā uz Krieviju. Krava no Kazahstānas, kurā ir Boreogadus saida sugas zivis, atrodas muitas zonā. Lēmums par tās tālāko gaitu tiks pieņemts pēc laboratorisko analīžu saņemšanas.

Pagājušajā nedēļā uz eksportētājvalsti ir atgrieztas divas kravas. Uz Vāciju ir atgriezta krava ar saldētu cūkgaļu, kurai produkcija neatbilda sertifikātā minētajai produkcijai un atgriezta krava saldētu zivju arī uz Dāniju, kurai arī krava neatbilda pavaddokumentos uzrādītajam.

  • Publicēts:
    16.07.2002