Janvārī ievērojami pieaudzis kartupeļu imports

Janvārī vairāk nekā 4 reizes palielinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto kartupeļu apjoms, savukārt ievesto tomātu, un burkānu apjoms ir samazinājies.

Janvārī Latvijā ievestas 2 523 tonnas kartupeļu. Tas, salīdzinājumā ar decembri, kad Latvijā ieveda 597 tonnas kartupeļu, ir par 1 926 tonnām vairāk. 824 tonnas kartupeļu ievestas no Ungārijas, 639 tonnas ievestas no Nīderlandes, 420 tonnas no Beļģijas, 251 tonna no Igaunijas, 206 tonnas no Vācijas, 137 tonnas kartupeļu Latvijā ievestas no Polijas un 46 tonnas no Dānijas.

Nedaudz vairāk janvārī ievesti arī gurķi. To imports palielinājies no 182 tonnām decembrī līdz 186 tonnām janvārī. 54 tonnas gurķu Latvijā ievestas no Turcijas, 51 tonna ievesta no Nīderlandes, 36 tonnas gurķu ievestas no Igaunijas, 27 tonnas no Vācijas, 11 tonnas no Izraēlas, 4 tonnas gurķu ievestas no Spānijas, 2 tonnas no Lietuvas un 1 tonna no Polijas.

Savukārt janvārī Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto tomātu apjoms ir samazinājies par 96 tonnām. Ja decembrī Latvijā ieveda 573 tonnas, tad janvārī ievestas 477 tonnas tomātu. Vairāk nekā puse no visiem tomātiem – 276 tonnas, ievesta no Nīderlandes. No Spānijas ievestas 83 tonnas tomātu, no Vācijas 78 tonnas, no Turcijas 18 tonnas tomātu, no Igaunijas 13, no Polijas 7, bet no Lietuvas un Itālijas ievesta 1 tonna tomātu.

Samazinājies arī janvārī Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto burkānu apjoms. Pagājušajā mēnesī Latvijā ievestas 48 tonnas burkānu, kas, salīdzinājumā ar decembri, kad Latvijā ieveda 62 tonnas burkānu, ir par 14 tonnām mazāk. Burkāni ievesti no Igaunijas.

  • Publicēts:
    14.02.2002