Karstajā laikā pārtikas tirgošanu uzrauga pastiprināti

Lai nepieļautu patērētāju saindēšanos ar vecu pārtiku, Pārtikas un veterinārais dienests pastiprināti uzrauga ātri bojājošos produktu uzglabāšanu un tirdzniecību kā veikalos, tā arī tirgos un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

Rīkojumu par pastiprinātu kontroli dienests izdeva pagājušajā nedēļā, kad Latvijā gaisa temperatūra pārsniedza +25 grādus - temperatūru, kurā ir visaugstākais risks ātri bojājošā pārtikā - gaļā un gaļas produktos, pienā un piena produktos, zivīs un zivju produktos, kā arī konditorejas izstrādājumos, kas pildīti vai dekorēti ar krēmu, īsā laikā pavairoties dažādu slimību ierosinātājiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta 27 teritoriālo pārvalžu inspektori, pārbaudot tirdzniecības vietas visā Latvijā, īpašu uzmanību pievērsīs produktu un ēdienu uzglabāšanas temperatūras režīmiem, produktu marķējumam un higiēnas prasībām pārtikas apritē. Ja pārkāpumi būs būtiski, dienests apturēs produktu izplatīšanu, lems par to iznīcināšanu, uzņēmuma darbības apturēšanu, kā arī soda sankciju piemērošanu vainīgajām amatpersonām. Ja pārkāpumi nebūs ievērojami, dienests sniegs rakstiskas rekomendācijas neatbilstību novēršanai, noteiks termiņu, kurā tās ir jānovērš un kontrolēs neatbilstību novēršanas izpildi. Informāciju par konstatētajām neatbilstībām apkopos un par to tiks informēta arī sabiedrība.

Pārtikas un veterinārais dienests pārtikas produktu tirgotājiem atgādina, ka augsta riska pārtiku jāuzglabā tikai un vienīgi aukstumā, atbilstoši šo produktu uzglabāšanas režīmiem, kurus ir norādījis ražotājs.

Patērētājiem, iegādājoties ātri bojājošos produktus, būtu jāpārbauda, kādu temperatūru rāda termometrs aukstuma vitrīnā, kurā izvietoti produkti, kā arī vai šī temperatūra saskan ar ražotāja norādīto uz produkta iepakojuma. Tāpat uz preces iepakojuma jābūt norādītam, kāds ir tās derīguma termiņš. Ja pircējam nav skaidrs, vai produkts uzglabāts pareizā temperatūras režīmā, viņam ir tiesības lūgt uzrādīt preces pavaddokumentus, kurā ir norādīta gan temperatūra, kādā produkts uzglabājams, gan arī – kāds ir tās derīguma termiņš.

Ja Latvijas iedzīvotāji ir ievērojuši pārkāpumus ātri bojājušos produktu uzglabāšanā tirdzniecības vietās, vai arī tiem šķiet aizdomīga tirgotā produkcija, precīzu informāciju par tirdzniecības vietu, kā arī preci, var atstāt Pārtikas un veterinārā dienesta uzticības telefonā – automātiskajā atbildētājā – 7027402. Tāpat iedzīvotāji var zvanīt uz dienesta teritoriālajām pārvaldēm visā Latvijā.

Līdz jūnija vidum uz Pārtikas un veterinārā dienesta uzticības telefonu bija piezvanījuši 78 cilvēki, kuri sūdzējušies gan par pārtikas produktu uzglabāšanu tirdzniecības vietās, gan par pārtikas preču kvalitāti, gan arī par sanitāri higiēniskajiem apstākļiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori informāciju, kas ir bijusi precīza, pārbauda un izmanto, veicot inspekcijas uzraudzības objektos.

  • Publicēts:
    25.06.2002