Latvijas medus ražotāji savu produkciju var eksportēt uz Ķīnu

No 2020.gada 1.septembra Latvijas medus ražotāji savu produkciju var eksportēt uz Ķīnu, jo Pārtikas un veterinārajam dienestam pēc vairākus gadus ilga darba un sarunām ir izdevies ar Ķīnas kompetento uzraudzības dienestu saskaņot veterināro sertifikātu medus eksportam un  vienoties par tirdzniecības  nosacījumiem un uzņēmumu iekļaušanu eksportētāju sarakstā.

 

Tāpat ar Ķīnas kompetentajām iestādēm veiksmīgas sadarbības rezultātā ir izdevies vienoties par eksporta iespējām šādām produktu grupām – piena produkti, zvejas produkti, liellopu gaļa un medus.

 

Pilns saskaņoto veterināro sertifikātu saraksts pieejams šeit - https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/eksports?nid=2108#jump

 

Atgādinām – uzņēmējiem, kuri vēlas eksportēt dzīvus dzīvniekus, dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī dzīvnieku izcelsmes nepārtikas produktus, nepieciešams veterinārais sertifikāts, kuru saskaņojis tās valsts kompetentā uzraudzības iestāde, uz kuru preces plānots eksportēt. Lai uzsāktu sertifikāta saskaņošanas procesu, uzņēmējam jāvēršas PVD. Sertifikāta saskaņošana var ilgt no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem.

  • Publicēts:
    01.09.2020