Neielaiž Latvijā kartupeļus ar pesticīdiem

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Beļģiju trīs kravas - kopumā 66 tonnas kartupeļu, kuros konstatēts palielināts pesticīdu atliekvielu daudzums.

Tā kā PVD Sanitārā robežinspekcija jau iepriekš no Beļģijas vestajos kartupeļos bija konstatējusi pārsniegtu pieļaujamo pesticīdu atliekvielu normu, robežinspektori arī pārējām no Beļģijas vestajām kartupeļu kravām noņēma paraugus un nosūtīja tos laboratoriskajiem izmeklējumiem.

Visas kravas vestas dažādos laikos un pēc paraugu noņemšanas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā ielaistas Latvijā novietošanai muitas noliktavā bez tiesībām kartupeļus laist tirdzniecībā. Pēc pozitīvu izmeklējumu rezultātu saņemšanas, viena kartupeļu krava no Latvijas jau izvesta, bet otrā gatavojas izbraukšanai. Savukārt par trešo kravu tikai šodien saņemti laboratorisko izmeklējumu rezultāti, tādēļ krava pagaidām atrodas muitas noliktavā, taču visticamāk arī tā no Latvijas tiks izvesta.

  • Publicēts:
    28.03.2002