No 2020. gada 22. februāra mainās prasības maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem

 
Maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem ir produkti ar sarežģītu sastāvu, kas ir īpaši izstrādāti mazāk aizsargātai patērētāju grupai. Lai nodrošinātu šādu produktu nekaitīgumu un piemērotību, ir noteiktas detalizētas prasības attiecībā uz maisījumu zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem sastāvu un attiecībā uz pārtikas produkta informāciju. Regula (ES) 2016/127 paredz vairākas izmaiņas:
 
 • Obligātu dokozaheksaēnskābes (DHA) pievienošanu
 
Ņemot vērā  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) ieteikumus dokozaheksaēnskābes (DHA) pievienošana maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem ir obligāta. Ņemot vērā to, ka DHA pievienošana saskaņā ar Direktīvu 2006/141/EK bija atļauta, taču brīvprātīgi, pārtikas uzņēmumiem uz noteiktu laiku ir atļauts turpināt atsaukties uz DHA saturu maisījumos zīdaiņiem, izmantojot paziņojumus “satur dokozaheksaēnskābi (kā paredzēts tiesību aktos attiecībā uz visiem maisījumiem zīdaiņiem)” vai “satur DHA (kā paredzēts tiesību aktos attiecībā uz visiem maisījumiem zīdaiņiem). Šādu norāžu izmantošana attiecas tikai uz tiem maisījumiem zīdaiņiem, kas laisti tirgū pirms 2025. gada 22. februāra.
 
 • Izmaiņas atsevišķu uzturvielu daudzumā
 
 • Jaunu tirdzniecības nosaukumu ieviešanu
 
Latviešu valodā tirdzniecības nosaukumu – “Mākslīgais maisījums zīdaiņiem”, “Mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem”, “Mākslīgais piena maisījums zīdaiņiem” un “Mākslīgais papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem” vietā turpmāk tiks izmantoti šādi  nosaukumi:
 
 • “Maisījums zīdaiņiem”,
 • "Papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem”,
 • "Piena maisījums zīdaiņiem”,
 • “Papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem”.
 
 • Aizliegumu izmantot uzturvērtības un veselīguma norādes
 
Uz maisījumiem zīdaiņiem turpmāk nebūs atļauts norādīt uzturvērtības un veselīguma norādes.
 
 • Izmaiņas paziņojumā par uzturvērtību
 
Maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem jāmarķē atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1169/2011 prasībām, taču tajā pat laikā tiem tiek piemērotas vairākas atkāpes, piemēram, obligātajā paziņojumā par uzturvērtību ietverto informāciju marķējumā nedrīkst norādīt atkārtoti, kā arī netiek norādīts sāls daudzums. Paziņojums par uzturvērtību ir obligāti jānorāda visiem maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem neatkarīgi no iepakojuma vai taras lielākās virsmas izmēra. 
 
PVD vērš uzmanību, ka:
 
 • Maisījumus zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem, kuri neatbilst Regulas (ES) 2016/127 prasībām un kuri ir laisti tirgū vai marķēti pirms 2020. gada 22. februāra, var turpināt pārdot pēc minētās dienas, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi.
 • Maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, kas ražoti no olbaltumvielu hidrolizātiem, ir noteikts garāks pārejas periods, un Regulu (ES) 2016/127  piemēro no 2021. gada 22. februāra.
 • Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumu Nr.819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība” prasībām pirms maisījumu zīdaiņiem laišanas Latvijas tirgū ir jāpaziņo PVD.
 • No 2021. gada 22. februāra būs jāpaziņo arī par no olbaltumvielu hidrolizātiem ražotu papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem laišanu tirgū.
 • Informācija par noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju un izmaiņu izdarīšanu šiem produktiem ir pieejama ŠEIT.
 • Publicēts:
  20.02.2020