Par importa pagaidu aizliegumu no Moldovas Republikas

Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ir izdevis rīkojumu par importa pagaidu aizliegumu no Moldovas Republikas sakarā ar reģistrētiem klasiskā cūku mēra uzliesmojuma gadījumiem.

No Moldovas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests ir aizliedzis ievest Latvijas Republikā mājas un savvaļas cūkas.

Vēl no Moldovas nevarēs ievest mājas un savvaļas cūku spermu, olsūnas un embrijus, kā arī svaigu mājas un savvaļas cūku gaļu, savvaļas un mājas cūku gaļu saturošus gaļas produktus, ja nav nodrošināta klasiskā cūku mēra vīrusa inaktivēšana. Ievest nevarēs arī mājas un savvaļas cūku izcelsmes patoloģisko materiālu, bioloģiskos produktus un produktus farmaceitiskai vai ķirurģiskai izmantošanai, ja nav nodrošināta klasikā cūku mēra vīrusa inaktivēšana.

Ja minētie produkti vai to izejvielas tiek vestas no Moldovas Republikas, bet to izcelsmes valsts ir cita, papildus veselības sertifikātam un pavaddokumentam, kuram nepieciešams veselības sertifikāts jābūt oficiālam veterinārārsta apstiprinājumam, ka produkti nav nonākuši kontaktā ar klasiskā cūku mēra ierosinātāju, kā arī oficiālam veterinārārsta apliecinājumam, ka ir nodrošināta klasiskā cūku mēra vīrusa inaktivācija.

Kā liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas rīcībā esošā informācija, nekas no iepriekš minētajiem produktiem no Moldovas Latvijas Republikā nav ievests.

  • Publicēts:
    16.07.2002