Par Pārtikas un veterinārā dienesta pastiprinātās kontroles rezultātiem augsta riska pārtikas objektos pagājušajā nedēļā (01.07. – 07.07.)

Sakarā ar karstā laika iestāšanos, Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo struktūrvienību pārtikas inspektori veikuši pastiprinātu augsta riska pārtikas objektu kontroli. Pastiprināta kontrole tika veikta ātri bojājušos pārtikas produktu uzglabāšanas un realizācijas vietās, tai skaitā tirgos un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

Kontroles laikā neatbilstības higiēnas prasību ievērošanā tika konstatētas 98 objektos. Visvairāk pārkāpumu konstatēts Rīgā – 29 un Daugavpilī – 27, neatbilstības konstatētas arī Latvijas rajonos: Liepājas rajonā – 11,Ventspils un Krāslavas rajonos -  7, Rīgas rajonā 5, Ludzas rajonā 4. Higiēnas prasības konstatētas svaigas (atvēsinātas) gaļas un gaļas izstrādājumu, kā arī gaļas produktu(desu, kūpinājumu) un rūpnieciski ražoto piena produktu uzglabāšanā un realizācijā. Ir samazinājusies prasību neievērošana nepasterizēta piena un tā produktu, kā arī konditorijas izstrādājumu tirdzniecībā. Vairāk nekā 12 republikas rajonos pagājušās nedēļas laikā pārkāpumi netika konstatēti.

Temperatūras režīma neievērošanā konstatētas neatbilstības 165 gadījumos. PVD pārtikas inspektori 72 gadījumos ir apturējuši produkcijas realizāciju, apturētās produkcijas kopējais skaits sastāda 1362 kilogramus. No realizācijas visvairāk gadījumos tika izņemta svaiga gaļa un gaļas izstrādājumi, gaļas produkti, kā arī gatavie ēdieni.

Par konstatētajām neatbilstībām Pārtikas un veterinārais dienests uzlicis 69 administratīvos sodus, naudas sodos iekasēti  2041 lati, sastādīti 7 brīdinājuma protokoli.

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori iesākto darbu turpinās un arī turpmāk informēs par paveikto. Mēs aicinām arī iedzīvotājus, kuri ir ievērojuši pārkāpumus ātri bojājušos produktu uzglabāšanā un realizācijā tirdzniecības vietās, palīdzēt dienesta speciālistiem un par pārkāpumiem, kuri konstatēti Rīgas pilsētā un Jūrmalā zvanīt PVD Rīgas pilsētas pārvaldei, telefons - 7324915, bet rajonos attiecīgā  rajona teritoriālajai pārvaldei un informēt par šo tirdzniecības vietu, norādot vietas precīzu adresi un konstatētās neatbilstības tirdzniecībā.

  • Publicēts:
    11.07.2002