Pārtikas preču ievešana Eiropas Savienībā no Apvienotās Karalistes no 2021. gada 1. janvāra

2020. gada 31. decembrī Apvienotā Karaliste (Lielbritānija) izstāsies no Eiropas Savienības (ES) un muitas savienības vienotā tirgus, līdz ar to pārtraucot arī preču un pakalpojumu brīvu apriti starp valstīm.
 
 
No 2021. gada 1. janvāra dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, augu un augu izcelsmes produktu, kā arī ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ievešanai Eiropas Savienībā no Apvienotās Karalistes (izņemot Ziemeļīriju), tiks piemērotas tādas pašas prasības, kā jebkurai citai trešajai valstij. 
 
Katrs sūtījums ir jāuzrāda oficiālai robežkontrolei pirmajā Eiropas Savienības robežas šķērsošanas vietā.
 
Dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešana 
 
Ievedot dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus:
 
 • Valsts ir iekļauta Eiropas Savienības atzīto trešo valstu sarakstā, kas nozīmē, ka tā atbilst dzīvnieku veselības prasībām;
 • Produktu izcelsmes uzņēmums ir iekļauts Eiropas Komisijas atzīto uzņēmumu sarakstā, kas nozīmē, ka tā darbība notiek saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un atbilst sabiedrības veselības interesēm;
 • Lai importētu konkrēto produktu veidu, ir jāizpilda atliekvielu programmas prasības eksportam uz ES;
 • Katram sūtījumam ir jāizpilda vienotās produktu sertifikācijas prasības, saskaņā ar katram produkta veidam ES normatīvajos dokumentos noteikto, un jāuzrāda oriģinālais oficiālais sertifikāts.
 
Privātpersonām:
 
Attiecībā uz privātpersonu bagāžā esošajiem pašu patēriņam paredzētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem spēkā būs tie paši ierobežojumi, kas attiecināmi un jebkuru trešo valsti, informācija atrodama ŠEIT.
 
Augu un augu izcelsmes produktu ievešana 
 
Ievedot augus un augu produktus, tostarp stādus, spraudeņus, grieztos ziedus, augļus un dārzeņus:
 
 • Jāuzrāda  fitosanitārais sertifikāts; 
 • Koka iepakojamam materiālam (paletēm, kastēm, spolēm starplikām, turētājiem), ja tas ir no koka, jābūt marķētam atbilstoši Starptautiskajam fitosanitāro pasākumu standartam Nr.15 (ISPM 15).
 
Nosacījumi attiecas arī uz pasažieru bagāžu.
 
Pārtikas produktu, kas nav dzīvnieku izcelsmes, ievešana
 
Ievedot pārtikas produktus, kas nav dzīvnieku izcelsmes:
 
 • Pārtikas produktu importētājam ir jābūt reģistrētiem dalībvalsts reģistrā;
 • Pārtikas produktiem, kas tiek laisti ES tirgū, jāatbilst pārtikas marķēšanas noteikumiem. 
 • Apvienotās Karalistes izcelsmes  BIO (EKO) produktiem marķējumā jānorāda - “Lauksaimniecība ārpus ES”, un sūtījumam jāpievieno  importa sertifikāts (COI), kuru izdevusi atzīta organizācija;
 • Nedrīkst importēt minerālūdeņus, kamēr tie no jauna nav reģistrēti kādā no ES  dalībvalstīm un iekļauti EK sarakstā.
Mājdzīvnieku ievešana nekomerciāliem mērķiem
 
Lolojumdzīvnieku (suņu, kaķu, sesku)  nekomerciālai pārvietošanai kā ceļošanas dokuments būs jāuzrāda oficiālais sertifikāts.
 
Plašāka informācija par ceļošanu ar dzīvniekiem pieejama ŠEIT.
 
Visa informācija un norādījumi par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ir pieejami Eiropas Komisijas vietnē  un Apvienotās Karalistes valdības vietnē.
 • Publicēts:
  16.12.2020