Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā (no 11. līdz 17. martam) pārbaudījusi 1 277 importa, 79 eksporta un 1 350 tranzīta kravas

Neļauj ievest broilerus

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Lietuvu 11 tonnas broileru, kas bijuši sasaldēti pārlieku ilgu laiku.

Kravas veterinārajā sertifikātā norādīts, ka broileri drīkst būt sasaldēti 4 mēnešus no to sasaldēšanas brīža un ka kravā vestie broileri sasaldēti pagājušā gada oktobrī. Tas nozīmē, ka sasaldēšanas termiņš ir beidzies jau pagājušajā mēnesī.

Krava Latvijā nav ielaista un nosūtīta atpakaļ uz Lietuvu.

Februārī samazinājies kartupeļu imports

Februārī, salīdzinot ar janvāri, samazinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto kartupeļu apjoms. Ja janvārī Latvijā ieveda 2 523 tonnas kartupeļu, tad februārī ievestas 1 470 tonnas kartupeļu, kas ir par 1 053 tonnām mazāk.

Visvairāk kartupeļi ievesti no Beļģijas, Nīderlandes un Vācijas. No Beļģijas ievestas 405 tonnas kartupeļu, no Nīderlandes 371 tonna un no Vācijas 335 tonnas kartupeļu. No Polijas ievestas 122 tonnas kartupeļu, no Igaunijas 102 tonnas, no Somijas ievestas 47 tonnas kartupeļu, no Dānijas 45 tonnas, no Francijas 39 tonnas, bet no Ungārijas 2 tonnas kartupeļu.

Februārī mazāk ievesti arī tomāti. To imports sarucis no 477 tonnām janvārī līdz 411 tonnām februārī. Visvairāk tomātu ievests no Spānijas. No šīs valsts ievestas 197 tonnas tomātu. No Nīderlandes ievestas 183 tonnas tomātu, no Vācijas 24 tonnas, no Turcijas 5 tonnas tomātu un no Itālijas ievesta 1 tonna tomātu.

Burkānu imports samazinājies no 48 tonnām janvārī līdz 45 tonnām februārī. Burkāni ievesti no Igaunijas.

Savukārt gurķi februārī ievesti vairāk. To imports pieaudzis no 186 tonnām janvārī līdz 208 tonnām februārī. 98 tonnas gurķu ievestas no Nīderlandes, 41 tonna ievesta no Spānijas, 34 tonnas no Turcijas, 20 tonnas no Igaunijas, 9 tonnas gurķu ievestas no Vācijas un 5 tonnas ievestas no Lietuvas.

Salīdzinot pagājušo nedēļu ar aizpagājušo, kartupeļu imports ir palielinājies no 263 tonnām aizpagājušajā nedēļā līdz 488 tonnām pagājušajā, gurķu imports palielinājies no 56 tonnām aizpagājušajā nedēļā līdz 87 tonnām pagājušajā nedēļā, bet tomātu imports palielinājies no 17 tonnām aizpagājušajā nedēļā līdz 69 tonnām pagājušajā nedēļā.

Mazāk ieved cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā no Lietuvas un Igaunijas brīvam apgrozījumam ievestas 1 563 dzīvas cūkas, kas, salīdzinot ar aizpagājušo nedēļu, kad Latvijā ieveda 1 662 cūkas, ir par 99 cūkām mazāk.

Savukārt cūkgaļa ievesta vairāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 85 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā Latvijā ievestas 103 tonnas cūkgaļas, kas ir par 18 tonnām vairāk.

  • Publicēts:
    20.03.2002