Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā (no 4. līdz 10. martam) pārbaudījusi 1 270 importa, 66 eksporta un 1 566 tranzīta kravas

Neļauj ievest gaļu

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Lietuvu 2 tonnas cūkgaļas, 8 tonnas liellopu gaļas un 100 kilogramus liellopu gaļas subproduktu, jo uzņēmums, no kura gaļa vesta, nav bijis iekļauts Pārtikas un veterinārā dienesta atzīto eksportētājuzņēmumu sarakstā.

Savukārt atpakaļ uz Dāniju nosūtīta putnu gaļas tranzītkrava, kas pirms kāda laika ievesta Latvijā izvešanai uz Lietuvu. Nostāvot muitas noliktavā, krava beidzot uz Lietuvu izbraukusi un tad atkal braukusi atpakaļ uz Latviju, nu jau ar nederīgiem pavaddokumentiem. Tā kā nav garantijas, ka krava atkal izbrauks uz Lietuvu, kuras tirgum tā paredzēta, sanitārie robežinspektori pieņēma lēmumu kravu Latvijā neielaist un nosūtīt atpakaļ uz Dāniju.

Uz Somiju atpakaļ PVD Sanitārā robežinspekcija nosūtījusi 22 tonnas kartupeļu, jo kravas fitosanitārais sertifikāts nav atbildis Latvijas Republikas prasībām.

Vēl PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Krieviju, Franciju un Šveici medikamentu pakas, jo to adresāti ir bijuši Latvijas iedzīvotāji, bet Latvijas likumdošana neļauj privātpersonām šādus sūtījumus saņemt ar pasta starpniecību.

PVD Sanitārā robežinspekcija iztrūkstošu dokumentu dēļ aizturējusi un pagaidām Latvijā nav ielaidusi 24 kilogramus gaļas izstrādājumu un 5 kilogramus kukurūzas sēklu, kurus ar gaisa satiksmi gribēja ievest no Vācijas. Abi sūtījumi atrodas muitas zonā.

Vairāk ieved cūkgaļu, mazāk cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā no Lietuvas un Igaunijas brīvam apgrozījumam ievestas 1 662 dzīvas cūkas, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 203 cūkām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 1 865 cūkas.

Savukārt cūkgaļa ievesta vairāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas brīvam apgrozījumam ieveda 68 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 85 tonnas, kas ir par 17 tonnām vairāk.

Samazinājies dārzeņu imports

Pagājušajā nedēļā samazinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto dārzeņu apjoms, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Tomātu imports samazinājies no 49 tonnām aizpagājušajā līdz 17 tonnām pagājušajā nedēļā, gurķu imports samazinājies no 107 tonnām aizpagājušajā līdz 56 tonnām pagājušajā nedēļā, kartupeļu imports no 289 tonnām aizpagājušajā līdz 263 tonnām pagājušajā nedēļā, bet burkānu imports samazinājies no 16 tonnām aizpagājušajā līdz 15 tonnām pagājušajā nedēļā.

  • Publicēts:
    13.03.2002