Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā (no 28. janvāra līdz 3. februārim) pārbaudījusi 1 193 importa, 67 eksporta un 1 117 tranzīta kravas

Nosūta iznīcināšanai sapelējušus Spānijas mandarīnus
PVD Sanitārā robežinspekcija nosūtījusi iznīcināšanai 19 tonnas sapelējušu mandarīnu, kas cauri Latvijai vesti tranzītā no Spānijas uz Poliju.
Polijas atbildīgie dienesti konstatēja, ka mandarīni ir bojāti un kravu savā valstī neielaida, nosūtot to atpakaļ uz Latviju. Grenctāles robežkontroles punkta sanitārie robežinspektori, pārbaudot kravu, atklāja, ka mandarīni ir sapelējuši tiktāl, ka nav lietojami pārtikā, tādēļ pieņēma lēmumu mandarīnus nosūtīt iznīcināšanai.
Neielaiž Latvijā Polijas kartupeļus
PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Poliju 10 tonnas kartupeļu, jo to pārvadātājs nav varējis uzrādīt fitosanitāro sertifikātu.
Kā jau informējām, janvāra beigās Robežinspekcija neielaida Latvijā un nosūtīja atpakaļ uz Poliju 22 tonnas kartupeļu, jo laboratoriskie izmeklējumi uzrādīja, ka tie ir inficēti ar gaišo gredzenpuvi.
Pagājušās nedēļas beigās Zemkopības ministrija izdeva rīkojumu, kas liek Vācijas un Polijas kartupeļus pārbaudīt pastiprināti.
Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 153 tonnas kartupeļu, kas ir par 21 tonnu vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.
Aiztur kravas pavaddokumentu dēļ
PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Krieviju 70 kubikmetrus zāģmateriālu, jo to fitosanitārajam sertifikātam bija beidzies derīguma termiņš.
Vēl aizturēta putnu gaļas krava no Dānijas, jo tās pārvadātājs nav varējis uzrādīt veterināro sertifikātu. Sertifikāts tomēr sagādāts un krava Latvijā ielaista. Savukārt Latvijas pasta kontroles punkta sanitārie robežinspektori atpakaļ uz Kanādu nosūtījuši medikamentu sūtījumu, jo privātpersonas šādas preces pa pastu saņemt nedrīkst.
Dzīvo cūku imports samazinās
Salīdzinot ar aizpagājušo nedēļu, vairāk nekā uz pusi samazinājies pagājušajā nedēļā Latvijā ievesto dzīvo cūku skaits. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 2 423 cūkas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 1 083 cūkas, kas ir par 1 340 cūkām mazāk.
Cūkas Latvijā ievestas no Lietuvas, Igaunijas un Dānijas.
Savukārt cūkgaļas imports ir palielinājies. Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 196 tonnas cūkgaļas, kas ir par 18 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā. Cūkgaļa ievesta no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas.
Samazinājies tomātu imports
Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 50 tonnas tomātu, kas ir uz pusi mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 103 tonnas tomātu.
Savukārt burkānu imports palielinājies vairāk nekā uz pusi. Pagājušajā nedēļā brīvam apgrozījumam ievestas 16 tonnas burkānu, kas ir par 10 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā.
Vairāk ievesti arī gurķi. To imports palielinājies no 19 tonnām aizpagājušajā līdz 21 tonnai pagājušajā nedēļā.
  • Publicēts:
    05.02.2002