Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā (no 4. februāra līdz 10. februārim) pārbaudījusi 1 218 importa, 94 eksporta un 1 297 tranzīta kravas

Atkal grib ievest inficētus kartupeļus

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Poliju 3 tonnas kartupeļu, jo laboratoriskie izmeklējumi uzrādīja, ka kartupeļi ir inficēti ar gaišo gredzenpuvi.

Kā jau informējām, Sanitārā robežinspekcija arī janvāra beigās Latvijā neielaida 22 tonnas Polijas kartupeļu,  jo tajos konstatēja gaišo gredzenpuvi.

No Polijas un Vācijas vestos kartupeļus PVD Sanitārā robežinspekcija kontrolē pastiprināti. No katras kravas tiek noņemti paraugi un nosūtīti laboratoriskajiem izmeklējumiem.

Polijas kartupeļus PVD Sanitārā robežinspekcija pastiprināti kontrolēja arī līdz šim, taču janvāra beigās Zemkopības ministrija izdeva rīkojumu, kas liek pastiprināti kontrolēt ne tikai Polijas, bet arī Vācijas kartupeļus.

Grib ievest humānās palīdzības kravu bez dokumentiem

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Vāciju humānās palīdzības kravu ar sieru, pienu, medu, desām un konserviem, jo kravas pārvadātājs nav varējis uzrādīt nedz ievešanas atļauju, nedz saskaņoto veterināro sertifikātu.

Uz humānās palīdzības kravām attiecas visi tie paši noteikumi, kas uz jebkuru citu kravu un šādas pārtikas pārvadātājam jāuzrāda visi tie paši dokumenti, kas jebkuram citam šādas pašas pārtikas pārvadātājam.

Nereti humānās palīdzības kravās vestā pārtika neatbilst Latvijas Republikas prasībām. Lietošanas termiņi mēdz būt beigušies, prece nemarķēta un pati pārtika - acīmredzami ne pirmā svaiguma. Lai nepieļautu iedzīvotāju veselībai kaitīgas pārtikas ievešanu Latvijā, Sanitārā robežinspekcija, saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, šādas kravas Latvijā neielaiž.

Atkal vairāk ieved cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam no Lietuvas un Igaunijas  ievestas 1 913 dzīvas cūkas, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 830 cūkām vairāk.

Savukārt cūkgaļas imports ir samazinājies teju 3 reizes. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 196 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā no Vācijas un Igaunijas ievestas 73 tonnas, kas ir par 123 tonnām mazāk.

Vairāk ieved dārzeņus

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievesta 51 tonna gurķu, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 30 tonnām vairāk.

Par 3 tonnām vairāk ievesti tomāti. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 49 tonnas tomātu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 52 tonnas.

Vairāk ievesti arī kartupeļi. Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 225 tonnas kartupeļu, kas ir par 72 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Savukārt burkānu imports pieaudzis par 1 tonnu. Pagājušajā nedēļā Latvijā ievestas 17 tonnas burkānu.

  • Publicēts:
    13.02.2002