Pārtikas un veterinārais dienests nedēļas laikā konstatē daudz pārkāpumu ātri bojājošos produktu uzglabāšanā

Pastiprināti kontrolējot ātri bojājošos produktu uzglabāšanu un tirdzniecību kā veikalos, tā arī tirgos un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, Pārtikas un veterinārais dienests pagājušās nedēļas laikā ir konstatējis teju 400 pārkāpumus pārtikas apritē.

Veicot kontroles, 227 gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori konstatējuši, ka uzglabājot augsta riska pārtiku - gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus, zivis un zivju produktus, kā arī konditorejas izstrādājumus, kas pildīti vai dekorēti ar krēmu, netiek ievēroti temperatūras režīmi. 78 gadījumos pārkāptas vispārējās higiēnas prasības, bet 68 gadījumos pārkāpumi ir bijuši tādi, kas inspektoriem likuši apstādināt produkcijas izplatīšanu. Kopumā aizliegts izplatīt vairāk nekā tonnu produkcijas, no kuras visvairāk bijuši kūpinājumi, desas un pastētes.

Mazāk neatbilstību konstatēts tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumos Latvijas rajonos, vairāk – Rīgā. Visbiežāk – Centrāltirgū, Ķengaraga, Čiekurkalna, Kauguru tirgos.

Rīgā pārbaudītajos objektos Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori konstatējuši 120 gadījumus, kad augsta riska pārtika nav uzglabāta atbilstošā temperatūras režīmā, 17 gadījumos Rīgā kontrolētajos objektos apturēta produkcijas realizācija.

Kopumā pagājušajā nedēļā par konstatētajām neatbilstībām Pārtikas un veterinārais dienests ir uzlicis 60 administratīvos sodus, iekasētas soda naudas 1 943 latu apmērā un sastādīti 19 brīdinājuma rīkojumi.

Rīkojumu par pastiprinātu kontroli dienests izdeva jūnija beigās, kad Latvijā gaisa temperatūra pārsniedza +25 grādus - temperatūru, kurā ir visaugstākais risks ātri bojājošā pārtikā.

Pārtikas un veterinārais dienests pārtikas produktu tirgotājiem atgādina, ka augsta riska pārtiku jāuzglabā tikai un vienīgi aukstumā, atbilstoši šo produktu uzglabāšanas režīmiem, kurus ir norādījis ražotājs.

Patērētājiem, iegādājoties ātri bojājošos produktus, būtu jāpārbauda, kādu temperatūru rāda termometrs aukstuma vitrīnā, kurā izvietoti produkti, kā arī vai šī temperatūra saskan ar ražotāja norādīto uz produkta iepakojuma. Tāpat uz preces iepakojuma jābūt norādītam, kāds ir tās galīgais derīguma termiņš. Ja pircējam nav skaidrs, vai produkts uzglabāts pareizā temperatūras režīmā, viņam ir tiesības lūgt uzrādīt preces pavaddokumentus, kurā ir norādīta gan temperatūra, kādā produkts uzglabājams, gan arī – kāds ir tās derīguma termiņš.

Ja Latvijas iedzīvotāji ir ievērojuši pārkāpumus ātri bojājušos produktu uzglabāšanā tirdzniecības vietās, vai arī tiem šķiet aizdomīga tirgotā produkcija, precīzu informāciju par tirdzniecības vietu, kā arī preci, var atstāt Pārtikas un veterinārā dienesta uzticības telefonā – automātiskajā atbildētājā – 7027402. Tāpat iedzīvotāji var zvanīt uz dienesta teritoriālajām pārvaldēm visā Latvijā.

  • Publicēts:
    04.07.2002