PVD Sanitārajai robežinspekcijai atrasts vadītājs

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitāro robežinspekciju arī turpmāk vadīs tās līdzšinējā priekšnieka pienākumu izpildītāja Iveta Šice – Trēde, šādu lēmumu šodien pieņēma Pārtikas un veterinārā dienesta konkursa komisija.

„Esmu apmierināts ar to, kā Iveta Šice – Trēde Sanitāro robežinspekciju ir vadījusi līdz šim. Turklāt robežinspekcijas priekšniecei ir skaidrs priekšstats un koncepcija par to, kā šai Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienībai  būtu jāstrādā nākotnē”, tā Pārtikas un veterinārā dienesta direktors Vinets Veldre.

Iveta Šice - Trēde savā koncepcijā par PVD Sanitārās robežinspekcijas darbības  uzlabošanu min, ka savas darbības attīstībā inspekcijai jāparedz ne tikai esošās struktūras darbības uzlabošana, bet arī iekļaušanās jaunā pārtikas uzraudzības sistēmā „no lauka līdz galdam”.

PVD Sanitārās robežinspekcijas priekšniece uzsver, ka nākotnē inspekcijas mērķi jāvirza uz to, lai šī uzraudzības sistēma spētu nodrošināt drošas un nekaitīgas produkcijas ievešanu valstī. Jāturpina veidot stingri noteiktas un atbilstošas pārbaudes procedūras fitosanitārajā, veterinārajā, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma jomā, veicot šo jomu akreditāciju. Jāvirza perspektīvo Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktu iekārtošanu atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajām prasībām. Jāorganizē inspekcijas atbildīgo darbinieku tikšanās ar klientiem, kā arī jāsniedz plaša un pamatota informācija par produktu robežkontroles  jautājumiem sabiedrībai.

Iveta Šice – Trēde Sanitārajā robežinspekcijā strādā kopš tās izveidošanas brīža. Bijusi Sanitārās robežinspekcijas Muitas noliktavu un ostu apkalpošanas daļas vadītāja, Sanitārās robežinspekcijas priekšnieka vietniece, bet no pagājušā gada maija – Sanitārās robežinspekcijas priekšnieka pienākumu izpildītāja.

  • Publicēts:
    31.01.2002