Robežkontrolei uzrādāmo kravu pavaddokumenti jāiesniedz elektroniski

Pārtikas un veterinārais dienests aicina robežkontrolei uzrādāmo kravu pavaddokumentus iesniegt elektroniski, izmantojot TRACES NT sistēmas priekšrocības. 
 
Papīra formātā iesniedzami tikai oficiālo sertifikātu oriģināli. 
 
Ja oficiālais sertifikāts ir izsniegts un parakstīts elektroniski TRACES NT sistēmā, tā kopija nav jāpievieno.
 
Dokumentus iespējams lejupielādēt TRACES NT VSID sadaļā I.9. Pavaddokumenti.
  • Publicēts:
    08.06.2020