Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā (no 14. janvāra līdz 20. janvārim) pārbaudījusi 1 313 importa, 86 eksporta un 1 326 tranzīta kravas

Iznīcina siera sūtījumus

Sanitārā robežinspekcija nosūtījusi iznīcināšanai 20 kilogramus siera, kurus, izmantojot gaisa satiksmi, Latvijā pagājušā gada beigās gribēja ievest no Itālijas.

Lidostas „Rīga” sanitārie robežinspektori sieru Latvijā neielaida iztrūkstoša veterinārā sertifikāta dēļ. Siera sūtījumi tikai aizturēti un glabājās muitas noliktavā. Siera īpašnieks veterināro sertifikātu sagādāt nespēja, sieram decembrī beidzās derīguma termiņš un īpašnieks no savas kravas atteicās.

Pagājušās nedēļas beigās siers iznīcināts.

Lidostas sanitārie robežinspektori arī pagājušajā nedēļā aizturējuši vienu siera sūtījumu no Somijas, jo tam nav bijis veterinārais sertifikāts.

Aiztur eksotisku dzīvnieku ādu kravu

Sanitārā robežinspekcija aizturējusi un pagaidām Latvijā nav ielaidusi eksotisku dzīvnieku ādu kravu, kas tika vesta no Zimbabves.

Lidostas „Rīga” sanitārie robežinspektori pārbaudot ādu kravu, starp kurām atradās tādu eksotisku dzīvnieku ādas kā zebras un antilopes, konstatējuši, ka reālais ādu skaits nesaskan ar veterinārajā sertifikātā norādīto, turklāt ādas vestas no teritorijas, kurā konstatēts Rifta ielejas drudzis.

Pārtikas un veterinārais dienests  šī iemesla dēļ pagājušā gada oktobrī ir izdevis rīkojumu, kas aizliedz no Zimbabves Latvijā ievest aitu, kazu un govju sugas dzīvniekus, to bioproduktus, kautproduktus, pienu un piena produktus.

Tā kā reālā krava nesaskan ar veterināro sertifikātu, kā arī robežinspektori nevar būt pārliecināti par to, ka kāda no ādām nav inficēta, krava aizturēta un Latvijā nav ielaista. Visticamāk ādas nosūtīs atpakaļ uz Zimbabvi.

Vēl lidostas „Rīga” sanitārie robežinspektori aizturējuši divas dārzeņu sēklu kravas, jo to pārvadātāji nav varējuši uzrādīt fitosanitāros sertifikātus. Savukārt Meitenes robežkontroles punktā aizturētās, no ASV vestās, saldētu zivju kravas un Daugavpils preču stacijā aizturētās, no Ukrainas vestās, saulespuķu spraukumu kravas pārvadātāji nav varējuši uzrādīt ievešanas atļaujas. Bet „Latvijas pasta” kontroles punkta sanitārie robežinspektori nav ielaiduši Latvijā un nosūtījuši atpakaļ uz ASV un Kanādu divus medikamentu sūtījumus, jo privātpersonas šādus sūtījumus ar pasta starpniecību saņemt nedrīkst.

Pieaug dzīvo cūku un cūkgaļas imports

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 1 755 dzīvas cūkas, liecina no Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktiem saņemtā operatīvā informācija.

Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 1 065 cūkas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 1 755 cūkas, kas ir par 690 cūkām vairāk. Cūkas ievestas no Lietuvas un Igaunijas.

Pieaudzis arī cūkgaļas imports. Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 386 tonnas cūkgaļas. Tas ir par 294 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 92 tonnas cūkgaļas. Cūkgaļa ievesta no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Dānijas.

Vairāk ieved kartupeļus

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 404 tonnas kartupeļu, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 17 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 387 tonnas kartupeļu.

Savukārt burkānu imports ir sarucis no 43 tonnām aizpagājušajā līdz 19 tonnām pagājušajā nedēļā, gurķu imports sarucis no 49 tonnām aizpagājušajā līdz 36 tonnām pagājušajā nedēļā, bet tomātu imports sarucis no 85 tonnām aizpagājušajā līdz 48 tonnām pagājušajā nedēļā.

  • Publicēts:
    22.01.2002