Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā (no 7. janvāra līdz 13. janvārim) pārbaudījusi 996 importa,114 eksporta un 1 058 tranzīta kravas

Decembrī pieaudzis kartupeļu imports

Decembrī, salīdzinājumā ar novembri, pieaudzis Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto kartupeļu un burkānu apjoms, savukārt ievesto tomātu un gurķu apjoms ir samazinājies.

Kartupeļu imports decembrī ir pieaudzis vairāk nekā trīs reizes. Pagājušajā mēnesī Latvijā ir ievestas 597 tonnas kartupeļu. Tas ir par 409 tonnām vairāk nekā novembrī, kad Latvijā ieveda 188 tonnas kartupeļu. Visvairāk – 365 tonnas kartupeļu, Latvijā ievestas no Igaunijas. 191 tonna ievesta no Ungārijas. Vēl kartupeļi ievesti no Polijas, Nīderlandes un Lietuvas.

Kartupeļu imports pieaudzis arī pagājušajā nedēļā. Ja janvāra pirmajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 20 tonnas kartupeļu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 387 tonnas, kas ir teju 20 reizes vairāk.

Vairāk ievesti arī burkāni. To imports pieaudzis no 46 tonnām novembrī līdz 62 tonnām decembrī. Burkāni ievesti no kaimiņvalsts Igaunijas.

Arī pagājušajā nedēļā burkānu imports ir pieaudzis. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 17 tonnas burkānu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 43 tonnas burkānu.

Savukārt tomātu imports decembrī ir samazinājies. Pagājušajā mēnesī Latvijā ievestas 573 tonnas tomātu, kas, salīdzinājumā ar novembri, ir par 239 tonnām mazāk. 410 tonnas tomātu Latvijā ievestas no Nīderlandes, 89 tonnas no Vācijas, 61 tonna no Spānijas. Vēl tomāti ievesti no Turcijas un Itālijas.

Samazinājies arī gurķu imports. Ja novembrī Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 225 tonnas gurķu, tad decembrī ievestas 182 tonnas gurķu, kas ir par 43 tonnām mazāk. 53 tonnas gurķu ievestas no Nīderlandes, 45 tonnas ievestas no Spānijas, 36 tonnas no Vācijas. Vēl gurķi ievesti no Turcijas, Izraēlas, Igaunijas, Lietuvas un Itālijas.

Tomēr pagājušajā nedēļā gan tomātu, gan gurķu imports ir palielinājies. Tomātiem tas ir pieaudzis no 68 tonnām aizpagājušajā līdz 85 tonnām pagājušajā nedēļā, bet gurķiem no 36 tonnām pagājušajā līdz 49 tonnām pagājušajā nedēļā.

Aiztur kravas pavaddokumentu dēļ

Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā aizturējusi vairākas kravas iztrūkstošu vai nepareizi noformētu pavaddokumentu dēļ.

Iztrūkstošas tranzīta ievešanas atļaujas dēļ Meitenes robežkontroles punktā aizturēta saldētu garneļu krava no Krievijas, iztrūkstoša veterinārā sertifikāta dēļ lidostā „Rīga” aizturēts sviesta un putnu miltu sūtījums no Vācijas. Meitenes robežkontroles punktā aizturēta arī siera krava no Francijas, jo tās pārvadātājs uzrādīja nepareizi noformētu veterināro sertifikātu. Garneļu kravai pēc iztrūkstošā dokumenta uzrādīšanas atļauts iebraukt Latvijā, taču pārējās kravas aizturētas un pagaidām Latvijā nav ielaistas.

Atkal pieaug cūku imports

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 1 065 dzīvas cūkas, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 770 cūkām vairāk.

Cūkas Latvijā ievestas no Lietuvas un Igaunijas.

Palielinājies arī cūkgaļas imports. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 56 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 92 tonnas cūkgaļas. Tas ir par 36 tonnām vairāk.

Cūkgaļa ievesta no Igaunijas, Lietuvas un Vācijas.

  • Publicēts:
    15.01.2002