Soda par higiēnas prasību neievērošanu

Tukuma bērnu pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” palīgstrādniecei un SIA Lapiņas tirdzniecības uzņēmuma „Aina” konditorejas ceha vadītājai  ir uzlikti naudas sodi, attiecīgi – 10 un 20 lati par tīrīšanas un mazgāšanas režīma neievērošanu.

Tā kā nevienā no pārtikas paraugiem, kas noņemti kā bērnu pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” ēdināšanas blokā, tā arī SIA Lapiņas tirdzniecības uzņēmumā „Aina” nav konstatēta salmonellu klātbūtne, Pārtikas un veterinārais dienests nevar apgalvot, ka bērnu saslimšanu jūnija sākumā, ir izraisījusi pārtika. Inspektori konstatējuši, ka abos objektos nav pilnībā ievērotas sanitāri higiēniskās prasības.

Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudīja „Vālodzīti” uzreiz pēc neoficiālas informācijas saņemšanas par pirmajiem saslimšanas gadījumiem bērnudārza audzēkņu vidū. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecināja, ka nomazgājumu paraugos atrodamas zarnu grupas nūjiņas.

Tā kā „Vālodzītei” pārtiku piegādāja SIA Lapiņas tirdzniecības uzņēmums „Aina”,  Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori nolēma pārbaudīt arī šo uzņēmumu un konstatēja, ka arī šeit nav ievērots tīrīšanas un mazgāšanas režīms. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecināja, ka nomazgājumu paraugos atrodamas zarnu grupas nūjiņas un zeltainais stafilokoks.

Gan „Vālodzīte”, gan SIA Lapiņas tirdzniecības uzņēmums „Aina” Pārtikas un veterinārā dienesta konstatētās neatbilstības ir novērsis.

  • Publicēts:
    20.06.2002