Stājas spēkā jauni nosacījumi par savvaļas sēņu dzērveņu un melleņu ievešanu no konkrētām trešajām valstīm

No 2020. gada  9. augusta, ievedot Eiropas Savienībā savvaļas sēnes, dzērvenes un mellenes (svaigas un apstrādātas) no Regulas (ES) 2020/1158 I pielikumā minētajām valstīm, t.sk. Krievijas, Ukrainas, Moldovas un Baltkrievijas, ir jābūt sertifikātam. To paredz  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1158 (2020. gada 5. augusts) par nosacījumiem, kas reglamentē trešo valstu izcelsmes pārtikas un barības importu pēc avārijas Černobiļas atomelektrostacijā.

Regulā 2020/1158, ir noteikts, ka

 

 • Visas kontroles veicamas brīdī, kad PRODUKTUS ieved Savienībā caur robežkontroles punktu.
 •  Katra piektā krava (jeb 20 % no kravām) tiek laboratoriski pārbaudīta uz cēzija-137 klātbūtni.

 

Pārejas periodā līdz 2020. gada 31. decembrim Savienībā ir atļauts ievest Regulas 2020/1158, 3. panta 3. punktā minētos produktu sūtījumus, kuriem ir līdzi sertifikāti, kas izdoti pirms 2020. gada 1. septembra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1635/2006 noteikumiem. Ja tiek izmantota vecā sertifikāta forma,  papildus sūtījuma pavaddokumentos ir jābūt norādītai sekojošai informācijai:

 

 1. Atsaucei uz trešās valsts laboratorijas izsniegtajiem testēšanas pārskatiem, to numuram un izsniegšanas datumam,
 2. Plombas numuram,
 3. Sugai, t.i. zinātniskajam nosaukumam latīniski,
 4. Partijas numuram,
 5. Plombas numuram,
 6. Transporta līdzekļa numuram,
 7. Nosūtīšanas vietai, trešajai valstij,
 8. Izbraukšanas datumam no trešās valsts.

 

Pēc 2020.gada 1.septembra atļauts ievest kravas tikai ar tādu sertifikātu, kā norādīts  Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/1158 III pielikumā.

 

Svarīgi pievērst uzmanību, ka:

 

 • Sertifikātā norādītais sūtījuma identifikācijas kods ir jānorāda uz katra iepakojuma,
 • Sertifikāts ir izdots, kamēr sūtījums, ar kuru tas saistīts, vēl ir sertifikātu izdevušās trešās valsts kompetentās iestādes kontrolē,
 • Sertifikāts derīgs ne vairāk kā 4 mēnešus no izdošanas dienas, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 6 mēnešus no 6. punktā minēto laboratorisko analīžu rezultātu dienas.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos aicinām sazināties ar Robežkontroles departamentu.

 

 • Publicēts:
  14.08.2020