Starpvalstu vienošanās par bīstamo kravu apriti

Satiksmes ministrija informē, ka 2021. gada 9. martā parakstīta starpvalstu vienošanās, kas nosaka, ka:
 
  • bīstamo kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu autovadītāju apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai vienošanos parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 30.septembrim;
  • bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti autopārvadājumu jomā, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai vienošanos parakstījušo ADR dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 30.septembrim;
  • bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti dzelzceļa pārvadājumu jomā, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgas bīstamo kravu pārvadāšanai vienošanos parakstījušo RID dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 30.septembrim.
  • Publicēts:
    13.04.2021