Zaļā publiskā iepirkuma jomā joprojām pārkāpumi

Lai pārbaudītu, vai uzņēmumi, kuri apņēmušies piegādāt zaļajam publiskajam iepirkumam atbilstošus produktus, ievēro iepirkumā minētos kritērijus, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) šī gada pirmajos mēnešos veicis 184 pārbaudes, no kurām lielākā daļa jeb vairāk nekā 160 pārbaudes veiktas izglītības iestādēs. Pārbaudītas arī sociālās aprūpes un veselības iestādes, ieslodzījuma vietas, kā arī vairumtirdzniecības uzņēmumi, kas veic pārtikas produktu piegādes.

 

Atgādinām, ka zaļā publiskā iepirkuma prasībām atbilstoši produkti ir tādi produkti, kas audzēti/ iegūti Latvijā un atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (marķējumi “Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”), bioloģiskās lauksaimniecības vai lauksaimniecības integrētās audzēšanas prasībām.

 

Uzņēmumam, piedaloties iepirkumā, ir jāapliecina, ka tas līguma darbības laikā izglītības iestādei piegādās zaļā publiskā iepirkuma prasībām atbilstošus produktus, kuru apraksts un ražotājs ir norādīs tehniskajā specifikācijā.

 

Neatbilstības zaļā publiskā iepirkuma prasībām PVD konstatējis 100 uzņēmumos. Atbilstošu produktu vietā tiem piegādāti produkti, kas neatbilst iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

Konstatēti arī gadījumi, kuros ne uz iepakojuma, ne pavaddokumentos nav bijusi norādīta produkta izcelsme, līdz ar to nav bijis iespējams pārliecināties par produktu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma nosacījumiem.

 

Tāpat atklāti gadījumi, kad, bez saskaņojuma ar iepirkuma veicēju, produkti piegādāti no ražotājiem, kas nav paredzēti līgumā, tostarp arī mainīta produktu izcelsmes valsts.

 

Pārkāpumi arī konstatēti trijos no pārbaudītajiem sešiem vairumtirdzniecības uzņēmumiem.

 

Zaļā publiskā iepirkuma pārbaudes notiek izlases veidā. Konstatējot pārkāpumus, PVD inspektori uzņēmumiem izskaidro noteikumu prasības, pārkāpumus pārrunā ar iestādes vadību un ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem, uzdodot termiņu to novēršanai.

 

 

  • Publicēts:
    29.04.2019