Eksports

PĀRTIKA

 

 

DZĪVNIEKI UN NEPĀRTIKAS PRODUKTI

 

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izvešanai no valsts nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kuru izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests. Lai to saņemtu, jāraksta iesniegums PVD teritoriālajai pārvaldei, kuras veterinārajā uzraudzībā ir dzīvnieku novietne (attiecībā uz mājas un istabas dzīvniekiem – īpašnieka dzīves vieta)  vai produktu ražošanas uzņēmums. Pēc veterinārā inspektora norādījumiem jāizpilda visas attiecīgās importētājvalsts prasības un par to izpildi jāiesniedz pārvaldē apstiprinoši dokumenti.

 

Normatīvie akti:

 

 

PVD APSTIPRINĀTIE VETERINĀRIE (VESELĪBAS) SERTIFIKĀTI

 

 

 

Uzmanību uzņēmumiem, kuri eksportē uz Krieviju, Kazahstānu un Baltkrieviju!

 

Ar 2010. gada 1. jūliju ir stājusies spēkā vienotā muitas ūnija, kuru veido Krievija, Kazahstāna un Baltkrievija. Lai eksportētu produkciju uz kādu no šīm valstīm, uzņēmumam un tā produkcijai jāatbilst vienotām šo valstu veterināri – sanitārajām prasībām.

 

Informācija par Muitas ūniju un par produktu mikrobioloģiskajiem un higiēnas rādītājiem un prasībām (rādītāji attiecināmi uz ūnijā ievedamajiem produktiem) pieejama sekojošās interneta vietnēs: