Prasības pārtikas apritē

! Epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, noteikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

 

Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas pārtikas uzņēmumiem COVID-19 laikā

 

!  Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei un līdzi ņemšanai

 

 

 

Vadlīnijas

 

 

Cita informācija