Sertifikāti ievešanai no trešajām valstīm

Dzīvnieku, kura ievešanai nav noteiktas prasības Eiropas Savienības normatīvajos aktos par dzīvnieku apriti, Latvijā atļauts ievest, ja:
 
1. ir saņemta dienesta atļauja šāda dzīvnieka ievešanai atbilstoši Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumu Nr.17 Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli  VII nodaļā noteiktajai kārtībai;
 
2. tam ir izsniegts attiecīgās trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarota veterinārārsta aizpildīts un parakstīts veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu un saturu apstiprinājis Pārtikas un veterinārais dienests. 
 
 
PVD sagatavotie veterinārie sertifikāti dzīvnieku ievešanai no trešajām valstīm:
 
  • veterinārais sertifikāts grauzēju ievešanai Latvijā
  • veterinārais sertifikāts primātu ievešanai Latvijā
  • veterinārais sertifikāts somaiņu ievešanai Latvijā