Dzīvnieku pārvietošanas aizliegumi

Gadījumos, kad tas ir būtiski sabiedrības un dzīvnieku veselības nodrošināšanai, valsts veterinārie inspektori saskaņā ar likumdošanas aktiem nosaka dzīvnieku pārvietošanas pagaidu aizliegumu. Pašreiz spēkā esošie dzīvnieku pārvietošanas aizliegumi apskatāmi šeit.