Mājas, savvaļas sugu un izmēģinājumu dzīvnieku labturība

Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku labturības prasības veterinārās uzraudzības objektos - dzīvnieku patversmēs un viesnīcās, dzīvnieku audzētavās, specializētajās dzīvnieku tirdzniecības vietās, pasākumos ar dzīvnieku piedalīšanos, izmēģinājumu dzīvnieku turēšanas un izmantošanas vietās, kā arī Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga veterinārmedicīniskās ārstniecības vietas.

 

Saņemot informāciju par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem vai cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, Pārtikas un veterinārais dienests veic dzīvnieku turēšanas apstākļu kontroli jebkurā to turēšanas vietā (sadarbībā ar tiesībsargājošām institūcijām un sabiedriskām dzīvnieku aizsardzības organizācijām).

 

Tāpat Pārtikas un veterinārais dienests piedalās suņu bīstamības izvērtēšanā.

 

 

Mājas (istabas) un izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošie normatīvie akti Latvijā:

 

 

Jomu regulējošie Eiropas Savienības normatīvie akti:

 

 

Konvencijas:

 

 

Sadarbības iestādes un organizācijas: