Organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju aprite

Uzņēmējiem, kas ir organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju gala lietotāji, neatkarīgi no iegādātā OM/AI iepakojuma svara, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, saskaņā ar Regulas (EC) Nr. 1069/2009 23. pantu.

 

Attiecīgi OM/AI, ko iegādājas uzņēmēji, neatkarīgi no iepakojuma svara un veida, jāpievieno tirdzniecības dokuments.

 

Lai izmantotu zemes mēslošanai organisko mēslojumu un augsnes ielabotājus, kas sastāv vai ir ražoti no 2. kategorijas gaļas kaulu miltiem vai pārstrādātām olbaltumvielām, kas iepakoti lielmaisos (iepakojumu svars nedrīkst pārsniegt 1000 kg), uzņēmumam jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Pirms šāda darbības veida reģistrācijas, PVD uzņēmumā veic pirmsreģistrācijas pārbaudi ar mērķi veikt novērtējumu par iespējamo OM/AI materiāla novirzīšanu uz saimniecībām, kuras audzē dzīvniekus, vai uz zemi, kurai var piekļūt lauksaimniecības dzīvnieki.