Produkcijas realizācijas aizliegumi

Gadījumos, kad tas ir būtiski sabiedrības veselības nodrošināšanai, valsts veterinārie inspektori saskaņā ar likumdošanas aktiem nosaka dzīvnieku izcelsmes produkcijas realizācijas pagaidu aizliegumu. Pašreiz spēkā esošie produkcijas realizācijas aizliegumi apskatāmi šeit.