Veterinārā uzraudzība

Uzraugot dzīvnieku veselību un labturību, PVD uzdevums ir pasargāt patērētājus no iespējas, ka slimības, ar ko slimo dzīvnieki, netiešā veidā nonāks vispirms pārtikā un tad pie cilvēkiem. Šeit īpaša loma ir privātpraktizējošajiem veterinārārstiem, bez kuriem nav iedomājama slimību apkarošana. Ir svarīgi, lai ne zemnieks, ne veterinārārsts nebaidītos ziņot par slimībām, jo par informēšanu nevienu nesoda, bet par vienaldzību un slimības tālāku izplatīšanos gan. Tikai tad, ja dzīvnieka īpašnieks izpratīs savu atbildību par saražoto produkciju sabiedrības priekšā, mēs varēsim būt droši par pārtiku, ko patērējam ikdienā. Mums jābūt pārliecinātiem, ka dzīvnieki, kuru pienu vai gaļu patērējam, ir veseli, tie nav ārstēti ar aizliegtām zālēm, nav nepamatoti lietotas antibiotikas un citi medikamenti. Arī d zīvnieku turēšanas un kopšanas apstākļi spēj ietekmēt produkcijas kvalitāti. 

 

Lai pārliecinātos, ka PVD speciālisti un citas atbildīgās institūcijas ir gatavas rīcībai, ja Latviju sasniegtu kādas dzīvnieku slimības uzliesmojums, PVD organizē mācības, kurās izspēlē atbildīgo valsts institūciju un personu rīcību uzliesmojuma gadījumā. Tā PVD inspektori ir mācījušies apkarot cūku klasisko mēri, putnu gripu, mutes un nagu sērgu.

 

Veterinārie inspektori visos Latvijas reģionos kontrolē fermas, dzīvnieku novietnes, dzīvnieku pārvadātājus un dzīvnieku transportēšanas līdzekļus, veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības un veterinārfarmaceitisko produktu ražošanu, tirdzniecību un pielietošanu, kā arī uzrauga veterinārārstu privātprakses.

 

Lai nepieciešamības gadījumā reaģētu uz signālu par sērgas jeb sevišķi bīstamo infekcijas slimību uzliesmojumiem, gatavas nekavējoties rīkoties ir rajonu operatīvās darba grupas. Veterinārie inspektori dara visu, lai slimība neizplatītos tālāk. Šeit īpaša nozīme ir dzīvnieku identifikācijai, jo tad, sērgu uzliesmojumu gadījumos, PVD inspektori var izsekot, kur šie dzīvnieki iepriekš atradušies un līdz ar to spēj analizēt risku, plānot un novērst slimības tālāku izplatīšanos. PVD izstrādā arī dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa programmas, koordinē to ieviešanu, apkopo un analizē rezultātus.

 

Veterinārā uzraudzība nozīmē ne tikai produktīvo, bet arī citu dzīvnieku, piemēram – zirgu, mājas (istabas) dzīvnieku, cirka dzīvnieku veselības un labturības prasību ievērošanas kontroli.

 

Veterināro valsts uzraudzību un kontroli plāno, organizē un koordinē PVD Veterinārās uzraudzības departaments.