Jaunumi

Latgalē ļaunprātīgi tiek dedzināts mežs

Daugavpils novadā tīši vairākās vietās aizdedzināts mežs izdega kopumā 6,6 hektāru platībā, tajā skaitā bojā aizgāja jaunaudzes trīs hektāru platībā.   Pagājušās nedēļas sakumā Daugavpils novada...

Publicēts: 14.04.2016

Beidzas vilku medības

Ir beigušās vilku medības šajā medību sezonā, jo  nomedīts viss pieļaujamais nomedījamo vilku skaits.   2015./2016. gada medību sezonā tika noteikts, ka pieļaujamais nomedījamo vilku skaits ir 275....

Publicēts: 23.03.2016

Valsts policija izsaka pateicību Valsts meža dienesta inspektoriem

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde izteikusi pateicību Valsts meža dienesta vecākajam inspektoram medību jautājumos Madaram Zariņam un Valsts policijas  Latgales reģiona pārvalde izteikusi...

Publicēts: 18.03.2016

Ar 1. martu beidzas meža cūku medības ar traucēšanu

Valsts meža dienests bija izdevis rīkojumu par meža cūku medībām un noteicis, ka meža cūku medības ar dzinējiem vai traucēšanu ir atļautas no 1.02.2016-29.02.2016.  

Publicēts: 29.02.2016

Noteikts papildus limits vilku nomedīšanai 2015./2016. gada medību sezonā

Šajā medību sezonā papildus atļauts nomedīt 25 (divdesmit piecus) vilkus.   Pamatojoties uz Medību likuma sesto un divdesmito pantu, Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 421 “...

Publicēts: 23.02.2016

Valsts meža dienesta un Valsts policijas sadarbība

Izbraucot uz pārkāpuma vietu mežā, operatīvāk jāsadarbojas informācijas apmaiņā un nodošanā, pie šāda slēdziena nonāca Valsts meža dienesta un Valsts policijas darbinieki tikšanās reizē Ziemeļvidzemē...

Publicēts: 11.02.2016

Jaunās VMD ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešana

Valsts meža dienests ilgstoši uzturēja divas informatīvās sistēmas par mežu – tekstuālo un ģeogrāfisko. Nepieciešamība nepārtraukti salāgot divas patstāvīgas sistēmas, kā arī saskaroties ar jaunām...

Publicēts: 11.02.2016

Zemkopības ministrijas skaidrojums Medību likuma grozījumiem par meža cūku medībām saistībā ar ĀCM apkarošanu

Medību likuma Pārejas noteikumu 12. līdz 21.punkts ir stājies spēkā 2015. gada 2. decembrī ar 2015. gada 26. novembra likumu „Grozījums Medību likumā” (turpmāk – likums).  

Publicēts: 11.01.2016

Jauna Ģeogrāfiskās informācijas sistēma

Jau vairāk nekā divu gadu garumā norisinās darbs pie Valsts meža dienesta Informācijas sistēmas modernizācijas. Atbilstoši Zemkopības ministrijas noslēgtajam līgumam par „Valsts meža dienesta...

Publicēts: 21.12.2015

Piekļuve jaunajai informācijas sistēmai

Sākot ar 2016. gada 7. janvāri darbību uzsāk VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (turpmāk-VMD ĢIS), kas paplašinās VMD informācijas sistēmas lietotāju iespējas, tai skaitā būs pieejama aktuāla...

Publicēts: 18.12.2015

Latvijā 15!

Piecpadsmitais auto „Mercedes Benz Unimog” – Talsos.  14. decembrī klātesot Valsts meža dienesta  ģenerāldirektoram Andim Krēsliņam, Ziemeļkurzemes virsmežniecības  virsmežzinim Uldim Frīdenbergam un...

Publicēts: 18.12.2015

Sākas lūšu medību sezona

1. decembrī sākas jaunā lūšu medību sezona. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas nosaka pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2015./2016.  gada medību sezonai  –  150 dzīvnieku.

Publicēts: 30.11.2015

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • Mizgrauzis
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020