Centrālvidzemes virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Dārzu iela 4, Cesvaine, LV-4871
Tālrunis:
64852015
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Raksti mums banneris
e-pasts: vm@centralvidzeme.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

Cēsu mežniecība
Adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālrunis: 64129486
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Raksti mums banneris
e-pasts: cesu.meznieciba@centralvidzeme.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē

Madonas
mežniecība
Adrese: Skolas iela 27, Madona, Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: 64829870
Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.