Rekvizīti

Valsts meža dienests
 
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
tālr.: 67226600

Tālruņa darba laiks – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Raksti mums banneris

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000057795
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja kods LV90000057795
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV71TREL2160362011000


 

Konti nodevu samaksai par medību un mežsaimnieciskām darbībām

Nodevas veids

Saņēmēja iestāde

Konta nr.                                                   

Valsts nodevas

Valsts nodeva par medību darbībām

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV77TREL10601609
25000                                                     .

Valsts nodeva par medību darbībām ( mednieka apliecības izsniegšana, mednieka sezonas kartes izsniegšana, medību vadītāja eksāmens, medību vadītāja apliecības izsniegšana, medību atļaujas izsniegšana, mednieku eksāmens teorijā, mednieku eksāmens šaušanā, atļaujas izsniegšana ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā)

Valsts nodeva par mežsaimnieciskām darbībām

Valsts kase reģ. Nr. 90000050138; BIC kods TRELLV22

LV37TREL10601609
19900

Valsts nodeva par mežsaimnieciskām darbībām (apliecinājumi koku ciršanai, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta un meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšana)