Bīstamākie meža kaitēkļi un slimības

BukletsMeža kaitēkļi un meža slimības ir divi visbūtiskākie biotiskie meža bojājumu cēloņi Latvijā. Lai kaitēkļu un slimību radītie mežaudžu bojājumi būtu pēc iespējas mazāki, svarīgi ir laicīgi pamanīt un atpazīt potenciāli kaitīgos organismus mežā. Tādēļ, lai atvieglotu kaitēkļu un slimību atpazīšanu dabā, Valsts meža dienests ir izdevis informatīvu bukletu “Bīstamākie meža kaitēkļi un slimības Latvijā”, kas ir 54 lappušu biezs informatīvs materiāls par bīstamākajiem un biežāk sastopamajiem kaitīgajiem meža kukaiņiem un slimībām Latvijā.

 

Sagatavotajā bukletā ir apkopoti un aprakstīti 18 izplatītākie un bīstamākie meža kaitēkļi Latvijā, kā arī 6 izplatītākās un bīstamākās meža slimības Latvijā. Katram bukletā apskatītajam kaitēklim/slimībai ir dots īss apraksts, kā arī pievienota fotogrāfija. Kaitēkļiem sniegts arī to bīstamības novērtējums trīs ballu skalā, un parādīts kaitēkļa attīstības cikls. Bukleta ilustrēšanai izmantotas galvenokārt Dr.biol., LVMI “Silava” vadošā pētnieka Agņa Šmita fotogrāfijas.  

 

 

 

Buklets ir ļoti parocīgs un viegli pārskatāms, jo katram apskatītajam meža kaitēklim bukletā ir veltīts viens atvērums, bet katrai apskatītajai slimībai – viena lappuse teksta. Buklets noderēs gan ar meža jomu saistītiem cilvēkiem, gan arī citiem interesentiem, kam mežs un ar to saistītie jautājumi nav vienaldzīgi. Bukleta drukāto versiju tā nelielā izmēra dēļ iespējams ērti paņemt līdzi dabā. Meža kaitēkļa/slimības atpazīšanai un noteikšanai palīdzēs gan bukletā pieejamie apraksti, gan fotogrāfijas.

 

 

Gadījumā, ja Jūs mežā konstatējat kaitēkļu vai slimību bojātus kokus, būtu ieteicams par tiem informēt meža speciālistus. Iesakām ziņot kādam no Valsts meža dienesta inženieriem meža aizsardzības jautājumos:

Oskars Zaļkalns (tālrunis: 26188968; e-pasts: oskars.zalkalns@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv);

Vasilijs Kolačs (tālrunis: 29441040; e-pasts: vasilijs.kolacs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv).

 

Bukletu “Bīstamākie meža kaitēkļi un slimības Latvijā” lejupielādēt var šeit.