Meža veselības stāvokļa monitorings

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Nacionālā meža monitoringa noteikumi” Nacionālo meža monitoringu veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”. Katru ceturksni līdz pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam LVMI “Silava” sagatavo un iesniedz Valsts meža dienestam informāciju par meža kaitēkļu un slimību izplatību iepriekšējā ceturksnī un izplatības prognozēm. Meža kaitēkļu un slimību monitoringa starprezultāti par 2019. gadu apskatāmi klātpievienotajā dokumentā.

 

Monitoringa atskaiti lejupielādēt var šeit.