KLP tematiskās darba grupas

Lai nodrošinātu sociālo un ekonomisko partneru iesaisti Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam sagatavošanā un diskusijās par KLP nākotni, Zemkopības ministrija organizē tematiskās darba grupas. Dalībai tematiskajās darba grupās aicināti piedalīties sociālo un ekonomisko partneru pārstāvji, eksperti atbilstoši tēmai un kompetencei. 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12 marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 14.marta rīkojumu Nr. 105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"”, lai sekmētu tālākas Covid-19 izplatības ierobežošanu un sabiedrības veselības risku mazināšanu, informējam, ka š.g. martā un aprīlī plānotās KLP tematisko darba grupu sanāksmes tiek pārceltas un š.g. maiju (nepieciešamības gadījumā informācija tiks aktualizēta). Informāciju par katru KLP tematisko darba grupu skatīt zemāk.

 

Tematiskās darba grupas – 3.diskusiju cikls  (par priekšlikumiem intervencēm, to nosacījumiem, indikatīvo finansējumu) 

 

 KLP Tematiskās darba grupas nosaukums

Datums

Pārceltais datums

1. Lauku telpa, t.sk., ZPI, mājražotāji

25.02.2020.

-

2. Tiešmaksājumi, t.sk., jaunie lauksaimnieki

26.02.2020.

-

3. Jaunie lauksaimnieki

-

-

4. Investīcijas, t.sk., jaunie lauksaimneki, pārtika

03.03.2020.

-

5. Pārtika

-

-

6. Zināšanas, Konsultācijas, Sadarbība

24.03.2020.

05.05.

7. Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana

07.04.2020.

07.05.

8. Vide un klimats, t.sk., ekoshēmas, agrovide, meža kopšana un Natura

31.03.2020.

12.05. (rīts)

9. Vides investīcijas

31.03.2020.

12.05. (pēcpusdiena)

10. Kooperācija, risku pārvaldības

06.04.2020.

14.05.

11. Saistītais ienākumu atbalsts

02.04.2020.

15.05.

 

 

Tematisko darba grupu prezentācijas (t.sk., secinājumi un jautājumi tālākām diskusijām)

 

Tematiskā darba grupa: Kooperācija – 18.03.2019., 14.06.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana – 19.03.2019.11.07.2019. (bioloģiskā lauksaimniecība un pārtikas drošums un kvalitāte)

 

Tematiskā darba grupa: Jaunie lauksaimnieki  – 01.04.2019., 07.08.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Lauku telpa – 08.04.2019., 06.08.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Investīcijas – 15.04.2019., 27.06.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Pārtika – 29.04.2019. (darba grupa apvienota ar bioloģiskās lauksaimniecības tematisko darba grupu)

 

Tematiskā darba grupa: Tiešie maksājumi – 30.04.2019., 16.07.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Vide un klimats – 09.05.2019., 17.07.2019.

 

Reģionālo konferenču un tematisko darba grupu diskusiju (kā arī līdz šim saņemto priekšlikumu) apkopojums