KLP tematiskās darba grupas

Lai nodrošinātu sociālo un ekonomisko partneru iesaisti Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam sagatavošanā un diskusijās par KLP nākotni, Zemkopības ministrija organizē tematiskās darba grupas. Dalībai tematiskajās darba grupās aicināti piedalīties sociālo un ekonomisko partneru pārstāvji, eksperti atbilstoši tēmai un kompetencei. 

 

 

Tematisko darba grupu prezentācijas (t.sk., secinājumi un jautājumi tālākām diskusijām)

 

Tematiskā darba grupa: Kooperācija – 18.03.2019., 14.06.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana – 19.03.2019.11.07.2019. (bioloģiskā lauksaimniecība un pārtikas drošums un kvalitāte)

 

Tematiskā darba grupa: Jaunie lauksaimnieki  – 01.04.2019., 07.08.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Lauku telpa – 08.04.2019., 06.08.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Investīcijas – 15.04.2019., 27.06.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Pārtika – 29.04.2019. (darba grupa apvienota ar bioloģiskās lauksaimniecības tematisko darba grupu)

 

Tematiskā darba grupa: Tiešie maksājumi – 30.04.2019., 16.07.2019.

 

Tematiskā darba grupa: Vide un klimats – 09.05.2019., 17.07.2019.

 

Reģionālo konferenču un tematisko darba grupu diskusiju (kā arī līdz šim saņemto priekšlikumu) apkopojums