Minister’s Office

Parliamentary Secretary Jānis Grasbergs    

67027112 Janis.Grasbergs[a]zm.gov.lv

 

Head of Minister’s Office  Jānis Eglīts

67027665 Janis.Eglits[a]zm.gov.lv

 

Deputy Head of Minister’s Office Aija Iesalniece

67027665 Aija.Iesalniece[a]zm.gov.lv

 

Councillor Aivars Lapiņš    

 Aivars.Lapins[a]zm.gov.lv

 

Councillor  Santa Vaļuma

 Santa.Valuma[a]zm.gov.lv

 

Assistant to the Minister Kristīne Volkoviča

67027107 Kristine.Volkovica[a]zm.gov.lv