Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pirms dzīvnieku patversmes vai viesnīcas darba uzsākšanas, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Reģistrācijas veikšanai patversmes, vai viesnīcas īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu, norādot:

  1) fiziska persona - patversmes vai viesnīcas īpašnieka vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, juridiskā persona — veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tālruņa numuru;
  2) maksimālo dzīvnieku skaitu un sugas, kuras ir plānots izmitināt patversmē vai viesnīcā;
  3) nekustamā īpašuma adresi, kurā tiks ierīkota patversme vai viesnīca, un kadastra numuru;
  4) apliecinājumu, ka:
  - patversme vai viesnīca ir tā īpašumā vai ir noslēgts nomas vai īres līgums, kas paredz dzīvnieku patversmes vai viesnīcas izveidošanu;
  - vietējā pašvaldība piekrīt patversmes vai viesnīcas darbībai norādītajā adresē.

  Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pārbauda patversmi vai viesnīcu.

  Patversmes vai viesnīcas īpašnieks dienesta inspektoram uzrāda šādu dokumentu oriģinālus:

  1) īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai nekustamā īpašuma (kurā patversme vai viesnīca atrodas) nomas vai īres līgumu;
  2) ar praktizējošu veterinārārstu noslēgtu līgumu par patversmē vai viesnīcā esošo dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;
  3) vietējās pašvaldības saskaņojumu patversmes vai viesnīcas darbībai norādītajā adresē – izziņu vai aktu par būves nodošanu ekspluatācijā vai vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas apliecinājuma karti – vai dienests attiecīgo dokumentu saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.