Lai būtu droši, ka  dzīvnieki, kuru pienu vai gaļu patērējam, ir veseli, nav ārstēti ar aizliegtām zālēm, kā arī to turēšanas un kopšanas apstākļi ir atbilstoši labturības prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro uzraudzību valstī, pārbaudot dzīvnieku novietnes, dzīvnieku pārvadātājus un dzīvnieku transportēšanas līdzekļus, veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības un veterinārfarmaceitisko produktu ražošanu, tirdzniecību un pielietošanu, kā arī uzrauga veterinārārstu privātprakses. Tāpat PVD uzrauga ne tikai produktīvo, bet arī citu dzīvnieku, piemēram – zirgu, mājas (istabas) dzīvnieku veselības un labturības prasību ievērošanu.

Veterināro valsts uzraudzību un kontroli plāno, organizē un koordinē PVD Veterinārās uzraudzības departaments.