Lai nodrošinātu lopkopības uzņēmuma saimniecisko darbību, ir nepieciešams veikt dzīvnieku pārvadājumus no vienas turēšanas vietas uz citu. Tie tiek pārvadāti no novietnes uz novietni, uz kautuvi, sacensībām u.c. Mīļdzīvnieki tiek ņemti līdzi, pārceļoties vai dodoties ceļojumos. Dzīvnieki ir jūtīgas būtnes un atrašanās transportlīdzeklī tiem rada satraukumu. Tādēļ ir jānodrošina apstākļi, kuros dzīvnieks varētu justies tik komfortabli, cik tas ir iespējams.

Lai nodrošinātu dzīvnieku aizsardzību pārvadājuma laikā, ir izstrādāti normatīvie akti. Tie ietver prasības dzīvnieku pārvadāšanai, kuras ir jāievēro visos dzīvnieku pārvadāšanas gadījumos. Detalizētās prasības satur informāciju par konkrētiem nosacījumiem: prasības dzīvnieku piemērotībai pārvadājumam, prasības transportlīdzeklim, informāciju par pārvadāšanas kārtību u.c. nosacījumiem, kas ir jāievēro pārvadātājiem, ņemot vērā pārvadājuma ilgumu.

Pārvadājums sākas no pirmā dzīvnieka iekraušanas transportlīdzeklī un beidzas pēc pēdējā dzīvnieka izkraušanas no transportlīdzekļa. Atkarībā no ilguma pārvadājumi var būt tuvie (pārvadājumi līdz 8 stundām) un tālie (pārvadājumi virs 8 stundām). Ikvienam, kurš nodarbojas ar dzīvnieku pārvadāšanu saimnieciskos nolūkos (pārvadāšana, kas tieši, vai netieši ietver vai ir vērsta uz materiāla labuma gūšanu), ņemot vērā pārvadājuma veidu, ir jābūt pārvadātāja atļaujai.

Tāpat ir jāievēro, ka dzīvniekus Latvijas Republikas teritorijā drīkst pārvadāt tikai ar pavaddokumentiem (saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).

Pārvadājot dzīvniekus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un uz trešajām valstīm nepieciešamo informāciju nodrošina atbilstošais veterinārais (veselības) sertifikāts un papildus, tālo pārvadājumu gadījumā, pārvadājuma žurnāls.