EK normatīvie akti par oficiāli brīvu noteiktu valstu vai to reģionu statusiem un papildus garantijām attiecībā uz atsevišķām infekcijas slimībām

ĀCM izplatība Eiropā – KARTE

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/620 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa brīvs no slimības un neveic vakcināciju apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas

Regula 2021/ 620 attiecas uz:

 1. Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekciju;
 2. Mycobacterium tuberculosis kompleksa izr. infekciju;
 3. Trakumsērgas vīrusa infekciju;
 4. Govju enzootiskā leikozi;
 5. Govju infekciozo rinotraheītu/ infekciozo pustulozo vulvovaginītu;
 6. Aujeski slimības vīrusa infekciju;
 7. Govju virusālo diareju;
 8. Infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotipa) infekciju;
 9. Varroa spp.invāziju;
 10. Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju;
 11. Augsti patogēno putnu gripu;
 12. Virusālo hemorāģisko septicēmiju;
 13. Infekciozo hematopoētisko nekrozi;
 14. Lašu infekciozās anēmijas vīrusa infekciju;
 15. Marteilia refringens infekciju;
 16. Bonamia exitiosa infekciju;
 17. Bonamia ostreae infekciju;
 18. Balto plankumu sindroma vīrusa infekciju.

Informācijai - No slimības brīvas valsts statuss Latvijā ( saskaņā ar EK īstenošanas regulu 2021/620)