EK normatīvie akti par oficiāli brīvu noteiktu valstu vai to reģionu statusiem un papildus garantijām attiecībā uz atsevišķām infekcijas slimībām