Ar 2014. gada 29. decembri tiek piemērota jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr.998/2003 atcelšanu.

Saskaņā ar jauno Regulu, ES dalībvalstis uz savu teritoriju var atļaut nekomerciāli pārvietot no citas dalībvalsts suņus, kaķus un seskus, kuri ir jaunāki par 12 nedēļām un nav vakcinēti pret trakumsērgu vai ir no 12-16 nedēļas veci un ir vakcinēti pret trakumsērgu, bet vēl neatbilst Regulas 576/2013 III pielikuma 2. Punkta e) apakšpunktā noteiktajām derīguma prasībām, izpildot pārējos Regulas nosacījumus.

Plānojot ceļot ar savu suni, kaķi vai sesku, šajā gadījumā Jums jāpārliecinās, vai konkrētā Eiropas Savienības dalībvalsts šo atkāpi piemēro.

Informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstu prasībām var atrast Eiropas Komisijas mājaslapā.

Latvijā nav atļauts ievest suņus, kaķus un seskus, kuri ir jaunāki par 12 nedēļām un nav vakcinēti pret trakumsērgu vai ir 12-16 nedēļas veci un ir vakcinēti pret trakumsērgu, bet vēl neatbilst Regulas 576/2013 III pielikuma 2. Punkta e) apakšpunktā noteiktajām derīguma prasībām.

Tas attiecas gan uz suņiem, kaķiem un seskiem, kurus pārvieto no dalībvalstīm, gan no trešām valstīm.