Ievestās veterinārās zāles

Veterināro zāļu realizācija zāļu saņēmējiem

 

Nereģistrētu veterināro zāļu realizācija

Veterinārajā aptiekās izgatavoto veterināro zāļu izplatīšana 

Veterināro zāļu lieltirgotavu TOPi

Ievestās veterinārās zāles

 Veterināro zāļu realizācija galapatērētājiem

 Nereģistrētu veterināro zāļu realizācija

Veterinārajā aptiekās izgatavoto veterināro zāļu izplatīšana

Veterināro zāļu lieltirgotavu TOPi

Ievestās veterinārās zāles 

Veterināro zāļu realizācija zāļu saņēmējiem

Nereģistrētu veterināro zāļu realizācija

Veterinārajā aptiekās izgatavoto veterināro zāļu izplatīšana

Veterināro zāļu lieltirgotavu TOPi