Ievestās veterinārās zāles 

Veterināro zāļu realizācija galapatērētājiem 

 Nereģistrētu veterināro zāļu realizācija

Veterinārajā aptiekās izgatavoto veterināro zāļu izplatīšana

Veterināro zāļu lieltirgotavu TOPi