Ievestās veterinārās zāles

 Veterināro zāļu realizācija galapatērētājiem

 Nereģistrētu veterināro zāļu realizācija

Veterinārajā aptiekās izgatavoto veterināro zāļu izplatīšana

Veterināro zāļu lieltirgotavu TOPi

Ievestās veterinārās zāles 

Veterināro zāļu realizācija galapatērētājiem 

 Nereģistrētu veterināro zāļu realizācija

Veterinārajā aptiekās izgatavoto veterināro zāļu izplatīšana

Veterināro zāļu lieltirgotavu TOPi